Co wpłynęło obecną kondycję rynku biomasy?

rynek biomasy

Co wpłynęło obecną kondycję rynku biomasy? Z Pawłem Stachowiczem, kierownikiem ds. strategii i rozwoju Quercus Sp. z o.o., rozmawia Beata Klimczak.Rynek biomasy – sytuacja

Czy obostrzenia związane z pandemią oraz mrozy wpłynęły na zwiększenie zainteresowania biomasą?

Niskie temperatury wpływają na nieco większy popyt na biomasę w instalacjach ciepłowniczych. Natomiast nie są to drastyczne skoki odbiegające od standardowego zapotrzebowania poszczególnych instalacji w sezonie grzewczym. Obostrzenia w czasie pandemii wpłynęły w istocie na zużycie prądu w gospodarstwach domowych. Co mogło mieć nieznaczny wpływ na zapotrzebowanie na biomasę ze strony energetyki zawodowej. Tej wykorzystującej biomasę do kogeneracyjnej produkcji energii. Natomiast w naszym otoczeniu nie zauważyliśmy bezpośredniego wpływu stanu pandemii oraz towarzyszących obostrzeń na zwiększenie popytu na biomasę.

Czy będzie to miało wpływ na podsumowanie sezonu? Czy pojawiają się nowi odbiorcy? Jak ocenia pan perspektywy dla tego rynku na bieżący rok?

Uważam, że głównym czynnikiem determinującym popyt na biomasę jest nacisk ze strony Unii Europejskiej na zwiększenie udziału OZE w produkcji energii poszczególnych państw członkowskich. Co w połączeniu z dotacjami będzie skutkowało rosnącą liczbą instalacji biomasowych. Czego zalążek możemy zaobserwować na przestrzeni ubiegłych lat.

Pandemia COVID-19 oraz obostrzenia, nie mają aż tak dużego wpływu na rynek biomasy. Ze względu na priorytetowy charakter sektora energetycznego w funkcjonowaniu państwa, stąd można stwierdzić, że obecny sezon grzewczy nie różni się znacząco od poprzednich w kontekście popytu na biomasę.


Rynek biomasy, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o biomasie. Sprawdź!


Perspektywy dla rynku biomasy są w mojej opinii niepewne. Zauważyliśmy delikatny wzrost podaży, który niekorzystnie wpłynął na cenę rynkową biomasy. Powoduje to ryzyko niedotrzymania zawartych umów pod kątem parametrów jakościowych. Lub niedotrzymania wolumenów przez producentów stosujących agresywną politykę cenową. A w efekcie nagłe skoki popytu na biomasę, które nie zawsze będą mogły być zaspokojone przez dostawców.

W Polsce, mam wrażenie, że stawia się głównie na biogazownie, energetykę wiatrową, czy gaz ziemny, natomiast biomasa jest często marginalizowana i traktowana z niewystarczająco dużą uwagą.

A czy energetyka zmienia swoją postawę w stosunku do biomasy?

Na rynku widzę przede wszystkim rosnące zainteresowanie gazem ziemnym jako paliwem energetycznym, natomiast można zaobserwować również stopniowo rosnącą liczbę powstających instalacji biomasowych. Na podstawie tych obserwacji stwierdzam, że rynek instalacji energetycznych bazujących na OZE jest jeszcze młody i instalacje biomasowe będą wciąż powstawać. Oczywiście wszystko to przy odpowiednim podejściu społeczeństwa oraz legislatorów do kwestii OZE. Z drugiej strony mamy instalacje, które już zużywają biomasę i za kilka lat wyjdą z okresu wsparcia, jeśli nie będzie sprzyjających warunków do kolejnych inwestycji to następnym paliwem nie musi być biomasa.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski