ReFuels przoduje w redukcji emisji flot do zera dzięki biometanowi. Ciężarówki napędzane biometanem jako jedyne rozwiązanie, które można zastosować masowo na długich dystansach, pozostaną dominującym wariantem umożliwiającym osiągnięcie celów w zakresie emisji na lata 2030 i 2050 w transporcie ciężkim.

Reklama

Grupa ReFuels to jeden z wiodących w Europie zintegrowanych dostawców odnawialnego i zrównoważonego bioCNG dla flot komercyjnych. Od well-to-wheel ReFuels łączy wiodącego dostawcę odnawialnego biometanu RTFS z czołowym dostawcą alternatywnej infrastruktury w Wielkiej Brytanii CNG Fuels, agregując upstream (popyt) i downstream (podaż) w całym łańcuchu wartości biometanu.

ReFuels – integracja RTFS i CNG Fuels

RTFS i CNG Fuels są pionierami w branży biometanu i przodują w dostarczaniu niewspieranego, odnawialnego i zrównoważonego biometanu dla rynku transportowego w całej Europie. Założone w 2016 roku przez Jasper’a Nillesen’a, RTFS było pionierem w pozyskiwaniu i dostarczaniu biometanu z certyfikatem ISCC i dowodem zrównoważonego rozwoju, podczas gdy CNG Fuels, założone w 2014 roku przez Philip’a Fjeld’a i Baden’a Gowrie-Smith’a, otworzyło pierwszą stację tankowania bio-CNG w 2016 roku w Wielkiej Brytanii.

RTFS i CNG Fuels zabezpieczyli popyt, zawierając długoterminowe umowy z pierwszą stacją tankowania bioCNG z wyłączną umową na dostawę biometanu. Podjęliśmy również kroki w kierunku współpracy z producentami biometanu, tworząc solidne, długoterminowe partnerstwo w celu zatłaczania biometanu do sieci gazowej i spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju dyrektywy RED II.

Od tego czasu nasz rozwój przekroczył oczekiwania, zarówno upstream jak i downstream w łańcuchu dostawy. Jako firma, która uwzględnia wymagania oraz potrzeby klientów, nieustannie ulepszamy naszą ofertę biznesową, poszukując kreatywnych rozwiązań. Nasze podejście opieramy na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami. Nasza działalność jest nie tylko zrównoważona, ale również opłacalna dla wszystkich interesariuszy.

Debiut giełdowy

Aby uzyskać dostęp do szerszej bazy inwestorów w ramach naszej długoterminowej strategii, 12 maja 2023 roku zostaliśmy notowani na giełdzie Euronext Growth Oslo pod symbolem giełdowym (REFL) po udanej emisji akcji o wartości 53,195 mln NOK (4,6 mln EUR). Obecnie znajdujemy się w kluczowym punkcie łańcucha dostaw biometanu, pozyskując go bezpośrednio od producentów w ponad 10 krajach europejskich, koncentrując się na rozwijających się rynkach, takich jak Polska, Ukraina, Czechy i kraje bałtyckie.

W 2024 roku spodziewamy się dostarczyć ponad 1 TWh biometanu do naszej rozległej sieci 13 stacji tankowania CNG Fuels w Wielkiej Brytanii, co stanowi 90% udział w rynku brytyjskich stacji tankowania biometanu. Naszym celem jest rozszerzenie tej liczby do 30-40 stacji tankowania do końca 2026 roku, tworząc zapotrzebowanie na biometan na poziomie ponad 3 TWh rocznie.

Patrząc w przyszłość, planujemy rozszerzyć liczbę stacji tankowania do nawet 120 w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej, tworząc potencjalne zapotrzebowanie na biometan na poziomie +16 TWh rocznie. Nasza strategicznie zlokalizowana infrastruktura jest gotowa na przyszłość wielopaliwową i może być przystosowana do zasilania wodorem i energią elektryczną, oprócz biometanu.

Długoterminowa współpraca z ReFuels

ReFuels przeprowadza rekordową liczbę testów konsumenckich w swojej sieci stacji bioCNG, korzystając z coraz bardziej zróżnicowanej grupy operatorów flot. Infrastruktura CNG Fuels obsługuje obecnie 1430 pojazdów (stan na październik 2023), z oczekiwanym wzrostem o 1000 pojazdów w samym 2024 roku i oczekiwanym wykładniczym wzrostem z roku na rok.

Ten stały i rosnący popyt na bioCNG umożliwia ReFuels oferowanie długoterminowych umów producentom biometanu. Nasza formuła cenowa została zaprojektowana tak, aby pozostać i zachować odporność na zmienność rynku, pozostając jednocześnie wykonalną i opłacalną. Uważamy, że obie strony – producent i nabywca – powinny czerpać korzyści z silnego rozwoju rynku, a jednocześnie mieć zrównoważony podział ryzyka.

Sektor transportu odpowiada dziś za 25% emisji gazów cieplarnianych w Europie, a redukcja emisji z tego sektora okazała się szczególnie trudna, zwłaszcza w przypadku samochodów ciężarowych. Podczas gdy pojazdy wodorowe i elektryczne są obiecującymi rozwiązaniami na przyszłość, w perspektywie krótko- i średnioterminowej ciężarówki napędzane biometanem są jedynym rozwiązaniem, które można dziś zastosować na masową skalę. Cieszymy się z możliwości współpracy z Państwem w naszych wysiłkach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i promowania zrównoważonego transportu. Zacznijmy współpracę już dziś redukując emisje flot do zera!

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa:

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Tekst: Maria Pieśla, ReFuels

Zdjęcie: ReFuels

na zdjęciu: Baden Gowrie-Smith (CFO), Jasper Nillesen (Managing Director of RTFS), Philip Eystein Fjeld (CEO Refuels)

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE