Oto dwa największe w historii Polski projekty LIFE!

projekty LIFE

„LIFE EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. to dwa największe w historii Polski projekty LIFE. Ich wartość to ok. 144 mln zł, a wsparcie – 95 proc.


Zapraszamy na V Kongres Biogazu! Kliknij w baner i sprawdź szczegóły!


– To wielki sukces Małopolski oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, których projekty o wartości ok. 144 mln zł uzyskały wsparcie w wysokości 95 proc. finansowania ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To największe projekty zintegrowane LIFE dotychczas wdrażane w Polsce. Ich celem jest ukierunkowanie kolejnych setek milionów złotych na działania na rzecz klimatu i gospodarki wodnej – podkreślał wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Wieloletni projekt „LIFE EKOMAŁOPOLSKA” (2021-2031) obejmuje m.in.:

  • implementację Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii,
  • niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych,
  • tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE,
  • przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy,
  • a także pilotaże w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej.

Wartość inwestycji to ponad 70 mln zł. W tym dofinansowanie z KE: ponad 9,8 mln euro z KE, ponad 24,6 mln zł z NFOŚiGW. I ponad 3,5 mln zł wkładu własnego.

Z kolei celem drugiego polskiego projektu zintegrowanego „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” (2021-2030) jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 74 mln zł (dofinansowanie z KE: prawie 9,8 mln euro z KE, ponad 25 mln zł z NFOŚiGW oraz ponad 5,8 mln zł wkładu własnego).

Przewiduje się, że realizacja projektu Małopolski ukierunkuje finansowanie działań proklimatycznych w tym regionie w wysokości 1 100 mln zł. Projekt RZGW w Warszawie powinien dodatkowo zmobilizować finansowanie w wysokości 175 mln zł na ochronę dorzecza środkowej Wisły.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zdjęcie: Jerzy Górecki Pixabay

This post is also available in: polski

bem