Produkcja biometanu odpowiedzią na miks energetyczny? Do 2030 roku udział źródeł odnawialnych w unijnym miksie energetycznym ma wynieść nie mniej niż 32 proc., w tym 14 proc. w branży transportowej. Ten ambitny cel wymaga od każdego z krajów – członków UE długofalowej strategii promującej zielone technologie. Na produkcję biometanu postawili Włosi, których rządowy system wsparcia promuje instalacje pracujące w myśl zasady „od odpadów do paliwa”.

Aż 4,7 mld euro przeznaczył włoski rząd na realizację programu promującego wytwarzanie biometanu. Pieniądze, w ramach systemu zielonych certyfikatów, otrzymają nowe i już działające biogazownie, którym do 2022 roku uda się uruchomić produkcję biometanu. Ten potężny zastrzyk gotówki adresowany jest przede wszystkim do tych instalacji, dla których substratem są bioodpady miejskie lub odpady rolnicze.

Reklama

Rozpisany na cztery lata projekt ma więc nie tylko umożliwić Włochom realizację unijny celów dla OZE w sektorze transportowym i zwiększyć produkcję biopaliw, ale także pomóc w utylizacji problematycznych odpadów i poprawić poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność.

Odpad w cenie

Według szacunków Włoskiego Stowarzyszenia Biogazowego (CIB) krajowe możliwości produkcji biometanu to 10 mld m3 w 2030 r. To znaczy, że aż 1/3 włoskich aut może jeździć na bioCNG. Mimo że w momencie startu programu w 2018 r. w kraju działało tylko sześć biometanowni, zarejestrowano ponad 900 projektów przyłączenia do sieci gazowej, co odpowiada możliwościom zatłaczania 2,2 mld m3 biometanu rocznie. Ten olbrzymi potencjał ma być wykorzystany w transporcie, ale także w dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, morskiego czy rolnictwa.

Program skonstruowano w taki sposób, aby zachęcać m.in. rolników do produkcji biometanu i biopaliw z gnojowicy i innych odpadów przetwórstwa rolniczego oraz zagwarantować im premie, które pozwolą rekompensować wyższe koszty i konkurować z paliwami kopalnymi w branży transportowej. Premia może zostać zwiększona, jeżeli producenci dokonają inwestycji mających na celu poprawę dystrybucji i sprzedaży biometanu.

Dużym ułatwieniem dla biometanowni są przepisy zobowiązujące sprzedawców paliw uwzględnienie w swoich mieszankach określonego prawem procentu biopaliw i biometanu. Preferowanym przez rząd substratem jest także biodegradowalna frakcja odpadów komunalnych, krótko mówiąc – odpadki kuchenne.

Rewolucja cyrkularna

Scenariusz, w którym bioodpady zyskują drugie życie, trafiając, zamiast na składowisko, do biogazowni, realizuje z powodzeniem HERAmbiente – włoski koncern specjalizujący się w odzyskiwaniu i przetwarzaniu odpadów komunalnych, dystrybucji i sprzedaży energii, ciepła oraz gazu.

Produkcja biopaliw to nowy kamień milowy dla przedsiębiorstwa, a zainaugurowało ją uruchomienie w 2018 roku instalacji w St. Agata Bolognese w regionie Emilia Romana. Położona ok. 40 min. od Bolonii biogazownia działa zgodnie z założeniem: „od śmieci do paliwa”, przetwarzając rocznie ponad 100 tys. t bioodpadów i ok. 35 tys. t tzw. biomasy zielonej: trawy, liści, zrębki, drzew i gałęzi.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Znajdziesz go tutaj:

Zdjęcie: HERAmbiente

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE