Globalne ocieplenie i bezpieczeństwo energetyczne wymagają szybkiego przejścia od paliw kopalnych do lokalnych, odnawialnych źródeł energii. Biogaz i biometan są w tym kontekście postrzegane jako ważne instrumenty, które przyczynią się do tworzenia przyszłego miksu energetycznego.

Reklama

Skroplony biometan (bioLNG) ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu długodystansowego. Polska ma potencjał, aby stać się jednym z wiodących regionów produkcji bioLNG w Europie.

Przyszły miks energetyczny dla transportu

Szacuje się, że do 2050 r. transport długodystansowy będzie wykorzystywał mieszankę odnawialnych źródeł energii, w tym „zieloną” energię elektryczną, biopaliwa i paliwa syntetyczne. To ostatnie jest jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Stosunkowo niedawno wprowadzono pojazdy i statki elektryczne, ale dziś jeszcze nie jest możliwe pokonywanie bardzo dużych odległości bez potrzeby ich ładowania.

Technologia akumulatorów bez wątpienia będzie nadal doskonalona, umożliwiając zwiększanie odległości, jednak dla dekarbonizacji transportu długodystansowego w perspektywie krótko– i średnioterminowej jedyną opcją jest zastosowanie silników spalinowych zasilanych paliwami odnawialnymi, takimi jak bioLNG.

Prawdopodobnie w perspektywie długoterminowej to właśnie biopaliwo będzie odgrywać ważną rolę w koszyku energetycznym dla transportu.

Dekarbonizacja może rozpocząć się już dziś

BioLNG to biopaliwo neutralne pod względem emisji CO2, które jest dostępne już dziś. Jest podobne do kopalnego LNG, ponieważ głównym składnikiem obu paliw jest metan. Różnica polega na źródle metanu (biogaz vs gaz ziemny). BioLNG i kopalny LNG można mieszać w dowolnych proporcjach. Oba paliwa wykorzystują tę samą istniejącą infrastrukturę, a silniki LNG akceptują również bioLNG bez żadnych modyfikacji. To sprawia, że przejście z paliw kopalnych na bioLNG jest stosunkowo tanie.

Dodatkowo, technologia produkcji bioLNG jest już rozwinięta i sprawdzona. Dzięki bioLNG sektor transportu może już dziś rozpocząć proces dekarbonizacji.

Produkcja bioLNG w Polsce

Aby sprostać wysokiemu popytowi na bioLNG ze strony sektora transportowego, należy szybko zwiększyć skalę jego produkcji. Bazując na potencjale produkcji (skroplonego) biometanu Polska może stać się czołowym producentem bioLNG w Europie. Według Gas for Climate*, potencjał ten wyniesie ponad 3 mld m3 rocznie do 2030 r. i ponad 12 mld m3 rocznie do 2050 r. Ponadto w kraju działa wiele dużych firm rolniczych, które mogą obsługiwać biogazownie. W zależności od surowca i składu gazu, przy przepływach biogazu na poziomie 500 m3/h lub więcej, produkcja bioLNG może być atrakcyjna finansowo.

To tylko fragment artykułu. Całym przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Więcej informacji: www.nordsol.com, info@nordsol.com

Zdjęcie: Nordsol

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE