Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych wspólnie z firmą Envirogas opracował pierwszą w Polsce technologię przeznaczoną do instalacji oczyszczania biogazu do biometanu. Wraz z partnerem, na terenie Czysty Region Sp. z o.o. zaczyna budowę biometanowni w oparciu o własne rozwiązania technologiczne. Innowacyjna instalacja będzie wykorzystywać specjalistyczne sorbenty, również opracowane przez Łukasiewicz-INS.

Reklama

W obliczu globalnych wyzwań związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych oraz poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii, rola biometanu w transformacji energetycznej Polski staje się coraz ważniejsza. Jako odnawialne źródło energii, biometan będzie odgrywać kluczową rolę w dążeniu Polski do zrównoważonego rozwoju i redukcji zależności od tradycyjnych źródeł energii, stanowiąc główny element przejścia ku bardziej zrównoważonemu i ekologicznemu modelowi energetycznemu.

Opracowana przez Łukasiewicz – INS, przy współpracy z firmą Envirogas Sp. z o.o., technologia do produkcji biometanu jest nie tylko odpowiedzią na globalne wyzwania klimatyczne, ale również częścią strategii zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podkreśla potencjał i zaawansowanie polskich badań i technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

W ramach tej współpracy została opracowana zaawansowana technologia modułowej instalacji do oczyszczania biogazu w oparciu o adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA). Technologia ta pozwala na usuwanie zanieczyszczeń takich jak azot, tlen i dwutlenek węgla, umożliwiając produkcję

biometanu o czystości przekraczającej 99,4% metanu bez względu na stopień zanieczyszczenia surowego biogazu. Jest to znacząca innowacja, która umożliwia wykorzystanie biometanu o wymaganym cieple spalania w istniejących sieciach gazowych.

To nie tylko znacznie przewyższa standardy wymagane na większości rynków, ale także otwiera drzwi do szerokiego, komercyjnego wykorzystania biometanu, zarówno w sektorze energetycznym, jak i w przemyśle chemicznym oraz transporcie. Ponadto produkcja biometanu w opracowanej technologii nie powoduje ubocznej emisji metanu, co będzie wiodącym czynnikiem po wejściu w życie dyrektywy metanowej, równocześnie charakteryzując się niskimi wskaźnikami zużycia energetycznego. Technologia ta obecnie wdrażana jest w spółce Czysty Region w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie budowana jest instalacja do oczyszczania biogazu pochodzącego ze składowiska odpadów. Projekt ten jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, które wykorzystuje polską technologię do produkcji biometanu.

Biometanownia w Kędzierzynie-Koźlu, jak i inne podobne projekty, ma potencjał, aby odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski. Rozwój technologii biometanowych, takich jak ta opracowana przez Łukasiewicz – INS we współpracy z Envirogas Sp. z o.o. podkreśla strategiczne podejście Polski do energetyki odnawialnej. Również dzięki zaangażowaniu Instytutu w działalność w Polskiej Organizacji Biometanu (POB), istnieje możliwość kształtowania przyszłości sektora energetycznego w Polsce, promocji zrównoważonego rozwoju i zwiększania niezależności energetycznej kraju.

W związku z tym, przyszłość biometanu wydaje się obiecująca, z wieloma możliwościami dla dalszego rozwoju i integracji z krajowym systemem energetycznym. Niemniej jednak, branża będzie musiała sprostać wyzwaniom związanym z dość wysokimi kosztami inwestycyjnymi i potrzebą dalszej stabilizacji ram regulacyjnych.

Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut
Nowych Syntez
Chemicznych,
www.ins.lukasiewicz.gov.pl

Zdjęcie: Photogenica

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE