Pakiet informacyjny dla wytwórców biogazu rolniczego

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany pakiet informacyjny dla wytwórców biogazu rolniczego występujących o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty.

Wytwórca, który zamierza wytwarzać biogaz rolniczy w instalacji odnawialnego źródła energii oraz chce uzyskać świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, ma obowiązek złożyć do Prezesa URE wniosek o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty, który zawiera:

  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
  2. opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem informacyjnym zawierającym wzory dokumentów oraz wytyczne pomocne przy ubieganiu się o wydanie potwierdzenia efektu zachęty.

Źródło: URE

Pobierz “Formularz_opis_techniczno_ekonomiczny_BGR_20180831-3.docx” Formularz_opis_techniczno_ekonomiczny_BGR_20180831-3.docx – 853 KB

 

Pobierz “Instrukcja_wypelniania_Formularza___efekt_zachety_BGR_20180831-1.pdf” Instrukcja_wypelniania_Formularza___efekt_zachety_BGR_20180831-1.pdf – 304 KB

Pobierz “Zalacznik_do_Formularza_BGR_20180831-1.xlsx” Zalacznik_do_Formularza_BGR_20180831-1.xlsx – 46 KB