Jednym z kluczowych priorytetów europejskich jest ochrona klimatu oraz poprawa efektywności energetycznej. W dokumentach europejskich kładziony jest duży nacisk na zwiększanie udziału paliw alternatywnych oraz paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie, w tym biogazu jako jednego z cennych nośników energii, możliwego do wykorzystania w osiąganiu stawianych celów.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Kierunki wykorzystania biogazu

Biogaz jest wytwarzany przez mikroorganizmy z różnego rodzaju surowców biodegradowalnych, w tym bioodpadów, w procesie fermentacji metanowej. Jego głównymi składnikami są metan (CH4), ditlenek węgla (CO2) oraz siarkowodór (H2S). Surowy biogaz po oczyszczeniu z siarkowodoru i pary wodnej, wykorzystywany jest do zasilania silników stacjonarnych, stanowiących element instalacji kogeneracyjnej (wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej). Po dodatkowym oczyszczeniu biogazu z CO2 (do jakości gazu ziemnego) otrzymuje się biometan, który może być wprowadzany do sieci gazu ziemnego lub wykorzystany jako paliwo w pojazdach (zamiennik gazu ziemnego). Takie rozwiązanie znalazło zastosowanie w transporcie publicznym, jednak tylko w niektórych krajach np. w Szwecji czy Niemczech. Gaz ziemny i zamiennie biometan mogą być także stosowane do zasilania silników maszyn rolniczych i ciągników.

Reklama

Rozwiązania te zostały wykorzystane w układach jedno lub dwupaliwowych, m.in. przez firmy: Steyr, AGCO Valtra, New Holland, Same Deutz-Fahr, Pronar czy Ursus. Na rynku światowym nie ma obecnie firm proponujących lub realizujących zasilanie silników pojazdów zarówno drogowych jak i pozadrogowych (maszyn rolniczych, ciągników) biogazem nieoczyszczonym z CO2, co stanowiło podstawę do podjęcia prac nad projektem badawczym.

Oczyszczony biogaz

Oczyszczanie biogazu do jakości gazu ziemnego charakteryzuje się energochłonnością, dużym zużyciem chemikaliów oraz złożonością procesową, czego konsekwencją są znaczne koszty inwestycyjne. Mając na uwadze możliwość szerszego wykorzystania biogazu (nie tylko do produkcji energii cieplej i elektrycznej) bez konieczności kosztownego uszlachetniania go do biometanu, celowym jest prowadzenie prac nad zastosowaniem tego typu paliwa do zasilania silników pojazdów.

Autorzy projektu przeprowadzili wstępne prace badawcze i testy eksploatacyjne (w ramach projektu Eureka 5030E! BIOGASFUEL), w których wykazano, że możliwa jest stabilna praca starszego typu silnika (Cummins B6-T590 ciągnika rolniczego Case IH MX 135), zasilanego dwupaliwowo mieszanką składającą się z biogazu (zawierającego do 50% CO2) i oleju napędowego, bez istotnego wpływu na jego właściwości użytkowe. W celu opracowania rozwiązania przeznaczonego do silników pojazdów czy maszyn rolniczych o zapłonie samoczynnym z najnowszym układem zasilania typu Common Rail, konieczna była kontynuacja badań nad przedmiotowym rozwiązaniem, tak aby było ono uniwersalne i skierowane do szerszej grupy odbiorców.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE