Oczyszczony biogaz paliwem do maszyn rolniczych?

Oczyszczony biogaz paliwem rolniczym

Jednym z kluczowych priorytetów europejskich jest ochrona klimatu oraz poprawa efektywności energetycznej. W dokumentach europejskich kładziony jest duży nacisk na zwiększanie udziału paliw alternatywnych oraz paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie, w tym biogazu jako jednego z cennych nośników energii, możliwego do wykorzystania w osiąganiu stawianych celów. Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce! Kierunki wykorzystania biogazu Biogaz jest wytwarzany przez mikroorganizmy z różnego…

czytaj więcej »