Nowe przepisy przyjęte 8 sierpnia 2023 r. przez Radę Ministrów usprawnią proces inwestycyjny dotyczący systemów fotowoltaicznych.

Nowelizacja rozporządzenia ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, której autorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wprowadza m.in. zmiany dotyczące wysokości progów wymagających postanowień dla inwestycji z zakresu fotowoltaiki.

Reklama

Czytaj również: Nowelizacja ustawy o OZE: zmiany przepisów w sektorze biometanu i klastrów energii


Nowelizacja rozporządzenia

Najważniejsze rozwiązania, które wprowadzą nowe przepisy, to m.in. zredukowanie obciążeń prawno-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym systemów fotowoltaicznych. Doprecyzowany został sposób ustalania powierzchni zabudowy, której wartość decyduje o zaliczeniu instalacji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


Czytaj również: Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych z podpisem prezydenta


Ułatwienia w realizacji inwestycji fotowoltaicznych

W przypadku instalacji fotowoltaicznych poniżej 2 ha (na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody), nie będzie obowiązywać przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. To znacząco ułatwi i przyspieszy realizację przedsięwzięć. Dla obszarów objętych formami ochrony przyrody, próg pozostał bez zmian i wynosi 0,5 ha.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: MKiŚ

zdjęcie: Pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE