Ponad 10 tys. mikroinstalacji w sieci PGE Dystrybucja

W pierwszym kwartale 2018 r. liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnych PGE przekroczyła 10 tys. Przyłączenia OZE w sieci PGE Dystrybucja to niemal wyłącznie fotowoltaika. PGE Dystrybucja w pierwszym kwartale 2018 r. przyłączyła do swojej sieci 944 mikroinstalacje o łącznej mocy 6,06 MW – wszystkie wykonano w technologii fotowoltaicznej. W tym 4 mikroinstalacje o łącznej mocy 0,08 MW przyłączono w trybie…

czytaj więcej »

Grupa PGE ogłasza wezwanie na 100 proc. akcji Polenergii

Grupa PGE ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji Polenergii, spółkę energetyczną z portfela inwestycyjnego rodzeństwa Kulczyków. Państwowy gigant chce zdobyć 100 proc. akcji firmy. PGE Polska Grupa Energetyczna jest zainteresowana zakupem wszystkich akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy energetycznej Polenergia. Polenergia prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych. Oprócz posiadanych aktywów wytwórczych, zarówno konwencjonalnych, jak…

czytaj więcej »

Komisja Europejska akceptuje francuskie wsparcie dla biogazowni

Komisja Europejska uznała, że notyfikowane przez francuski rząd mechanizmy wsparcia producentów zielonej energii w biogazowniach działających w oczyszczalniach ścieków, małych instalacjach fotowoltaicznych oraz  farmach wiatrowych są zgodne z unijnym prawem. Pierwszy z notyfikowanych przez Paryż mechanizmów wsparcia ma objąć małe farmy wiatrowe. Pomocą mogą być objęte farmy złożone z maksymalnie z 6 turbin, z czego moc każdej nie może przekroczyć 3…

czytaj więcej »