7 lipca sejm znowelizował ustawę o OZE. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. sektora biometanu i klastrów energii.

Za przyjęciem noweli głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się dziesięć osób. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Reklama

Nowe regulacje dla sektora biometanu

Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia, który określono w ustawie. Nowelizacja wprowadza definicję biometanu oraz wyłącza pojęcie biogaz rolniczy z definicji biogazu.

Rozszerzono uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie prowadzenia kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórcę biometanu. Określono również zasady prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem biogazu lub biometanu przez utworzenie rejestru wytwórców.

Wytwórcy biometanu, którzy wejdą do systemu feed-in-premium otrzymują gwarancję dołączenia do systemu wsparcia. Będzie to możliwe po złożeniu deklaracji i po spełnieniu określonych w projekcie ustawy wymagań, które upoważnią do uzyskania zaświadczenia.


Czytaj również: Nowe prawo dla biogazowni rolniczych zostało przyjęte w pierwszym czytaniu


Nowe warunki działania klastrów energii

Nowela ustanawia rejestr klastrów energii, zmianę definicji takiego porozumienia oraz określa zasady jego utworzenia i funkcjonowania. Ponadto uściśla warunki, których spełnienie umożliwi zwolnienie z opłat, a także z preferencyjnego sposobu rozliczeń. Wprowadzono m.in. wymóg, aby co najmniej 30% (a od dnia 1 stycznia 2027 r. 50%) energii pochodziło z OZE.

W skład klastra energii musi wchodzić przynajmniej jedna jednostka samorządu, a zakres takiej działalności rozszerzono o magazynowanie energii.


Czytaj również: Ustawa o elektrowniach szczytowo-pompowych podpisana, a plany już powstają


Promowanie ekologicznych sposobów wytwarzania ciepła

W noweli określono, że maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji wynosi 12 GW do 2023r. (2025 r. – 4 GW; 2027 r. – 4 GW; 2029 r. – 2 GW; 2031 r. – 2 GW).

Doprecyzowano również przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadzono zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE. Zaostrzono też warunki obowiązku przyłączania do sieci ciepłowniczej oraz warunki odłączania się od sieci systemu nieefektywnego energetycznego, co jest wymogiem dyrektywy RED II.

Wprowadzono możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła.

Nowelizacja ustawy o OZE obejmuje także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE dla inwestorów.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: bank.pl

zdjęcie: Pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE