Nawet 90 proc. dotacji mogą dostać gminy na zatrudnienie ekodoradcy

Nawet 90 proc. dotacji mogą dostać gminy z Małopolski na zatrudnienie ekodoradcy – w ramach europejskiego projektu ELENA – European Local ENergy Assistance. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się w środę, 6 marca br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Wsparcie można uzyskać w ramach europejskiego projektu ELENA (European Local ENergy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), który powstał dzięki współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. Projekt jest europejskim instrumentem pomocy technicznej, skierowanej do regionów i władz lokalnych, w celu przyspieszenia prowadzonych w gminach programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2.

– Jako samorząd województwa małopolskiego dokładamy wszelkich starań, by powietrze, którym oddychamy było z każdym rokiem coraz czystsze. Dzięki pracy ekodoradców zatrudnionym w nowym projekcie pojawi się możliwość ubiegania się o wielomilionowe dotacje, które pozwolą poprawić jakość powietrza w każdej gminie – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Rolą zatrudnionych w projekcie ekodoradców będzie uzyskanie dofinansowania na przygotowanie programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkalnym oraz mających na celu redukcję emisji CO2 o całkowitej wartości nie mniejszej niż 30 mln euro. Ten warunek sprawia, że w praktyce będzie konieczne złożenie wniosku przez konsorcjum zainteresowanych gmin.

Działania te mogą obejmować m.in. wymianę źródeł ogrzewania bądź termomodernizację budynków na terenie gmin w ramach np. rządowych programów Czyste PowietrzeStop Smog, środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych dostępnych na te cele programów.

Koordynator 3-letniego projektu może uzyskać dofinansowanie do 90 proc. kosztów zatrudnienia ekodoradców/doradców energetycznych. W praktyce realizacja płatności odbywa się w trzech etapach:

  • po akceptacji wniosku wypłacane jest 40 proc. kwoty dofinansowania,
  • po 1,5 roku od rozpoczęcia projektu wypłacane jest 30 proc. kwoty dofinansowania,
  • pozostałe 30 proc. dofinansowania wypłacane jest po faktycznej realizacji inwestycji, których obsługa techniczna została dofinansowania w ramach projektu ELENA

Wszystkie szczegóły związane z projektem przedstawi ekspert ds. Energii Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10.30 – 14.30 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa ”Nila” w Krakowie (ul. Wita Stwosza 12, Kraków).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagane jest potwierdzenie udziału w wydarzeniu do czwartku 28 lutego przy pomocy formularza rejestracyjnego (tutaj).

Źródło: www.malopolska.pl

Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: pl