Realizacja projektu związanego z budową biogazowni lub biometanowni, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Procesu, który podlega różnym procedurom prawnym i administracyjnym.


Budowa tego typu inwestycji nie różni się zbytnio od innych komercyjnych przedsięwzięć budowlanych. Realizacja odbywa się w trzech głównych etapach:

Reklama
 • przedinwestycyjnej,
 • projektowej,
 • realizacyjnej.

Faza przedinwestycyjna składa się z kilku etapów. Po pierwsze: identyfikacji możliwości inwestycyjnych, analizy wariantów i ich wstępnej selekcji oceny projektu oraz podjęcia decyzji inwestycyjnych. Aby minimalizować ryzyko na późniejszych etapach zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na realizację projektu, na tym etapie definiowane są również podstawowe zagrożenia mogące w przyszłości wpłynąć na realizację projektu.

W tym, przeprowadza się konsultacje branżowe oraz wykonuje się wstępne ekspertyzy. To właśnie w fazie przedinwestycyjnej dokonuje się oceny i wyboru odpowiedniej lokalizacji biogazowni/biometanowni.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Przy planowaniu budowy biogazowni należy:

 • dokonać rozeznania rynku na temat dostępności rozwiązań technologicznych i technicznych wytwarzania i wykorzystania biogazu,
  • określić dostępność i rodzaj substratów,
  • określić kto będzie dostawcą substratów (czy będziemy samowystarczalni czy wystąpi konieczność zakupu substratu) oraz czy będzie istniała możliwość zawarcia długoterminowych kontraktów z dostawcami surowca),
 • dokonać wyboru lokalizacji instalacji,
 • uzyskać akceptację społeczności lokalnej.
 • zdefiniować potencjalnych odbiorców wytworzonej energii elektrycznej i ciepła lub biometanu,
 • wykonać biznesplan instalacji z określeniem szacowanych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, określić wysokość wkładu własnego oraz możliwości pozyskania pożyczki/dotacji,
 • ocenić szanse uzyskania wymaganych zezwoleń, w tym możliwość przyłączenia do sieci energetycznej lub sieci gazowej.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać poszukując właściwej lokalizacji na inwestycję jest sprawdzenie, czy planowany charakter działalności jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (o ile MPZP występuje dla danego terenu). Drugą czynnością, na tym etapie, jest wystąpienie z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


Jak zaplanować inwestycję biogazową/biometanową? Dowiesz się podczas warsztatów „Biogazownia i biometanownia do A do Z”


Jeżeli plan zagospodarowani przestrzennego istnieje i inwestycja jest z nim zgodna, można rozpocząć kolejny krok związany z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji. Jeżeli natomiast MPZP istnieje ale nie przewiduje tego typu inwestycji lub planu nie ma, to należy wszcząć procedurę zmiany planu (jest ona długotrwała) lub należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Kamil Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/Biowatt
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE