Paliwo przyszłości? A może tylko doraźna alternatywa gazu ziemnego? Pokusiliśmy się o analizę perspektyw dla biogazu, a przede wszystkim biometanu, produkowanych na skalę przemysłową i wykorzystywanych co najmniej w kilku gałęziach gospodarki.

Reklama

Na temat dalekiej przyszłości trudno stawiać wiążące analizy, natomiast pewne jest, że „tu i teraz” biogaz i biometan stają się coraz bardziej użytecznym paliwem odnawialnym. Lokalne i regionalne zasoby biomasy, także organicznej materii odpadowej, mają stać się surowcem strategicznym – stabilnym źródłem zasilania w energię cieplną, elektryczną, paliwem do pojazdów, a nawet posłużyć w szpitalach czy w produkcji spożywczej.

Warunki brzegowe produkcji biogazu i biometanu

Krajowy rynek produkcji biogazu i biometanu jest we wczesnej fazie rozwoju. Moc większości instalacji nie przekracza 1MW, co wynika z potrzeby testowania technologii na małą skalę. Zasadniczym bodźcem, który ukształtował rynek były dofinansowania na budowę biogazowni o mocy do 0,5 MW – dlatego rynek elektryzują informacje o kredytach preferencyjnych i dotacjach. Mają one dotyczyć budowy nowych oraz modernizacji istniejących biogazowni o mocy zainstalowanej rzędu nawet 1,5-2 MW.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


W skali przemysłowej biogaz i biometan można wykorzystać w ramach:

 • gospodarstw rolnych, także tych prowadzących hodowlę zwierzęcą;
 • sektora gospodarki odpadami (składowiska otwarte i zamknięte);
 • komunalnych oczyszczalni ścieków (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne);
 • wykorzystania odpadów spożywczych na dużą skalę (gospodarstwa domowe, hotele);
 • produkcji sektora celulozowo-papierniczego;
 • produkcji owocowo-warzywnej (soki, przeciery, mrożonki);
 • sektora spirytusowego i alkoholowego;
 • przetwórstwa mięsnego i spożywczego,

– czyli wszędzie tam, gdzie występuje stały i wysoki dostęp do odpadu pochodzenia organicznego (roślinnego lub zwierzęcego). Istnieje szereg warunków wejściowych niezbędnych do sprawdzenia, na etapie analizy, zasadności wdrożenia wielkoskalowej instalacji biogazowej (o mocy do 2MW).

Są nimi:

 • stabilny i wysoki dostęp do biomasy (tzw. substratu);
 • możliwość wykorzystania ciepła odpadowego (np. w procesach produkcyjnych);
 • wola zarządu w zakresie partnerstwa i/lub finansowania projektowego;
 • techniczna potrzeba zastąpienia gazu ziemnego;
 • zainteresowanie dekarbonizacją i niezależnością produkcji energii oraz ciepła.

Wejście w długotrwały proces, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, pociąga za sobą wiele decyzji. Na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych, obowiązkowych dla przedsiębiorstw dużych (pow. 250 pracowników) powstanie biogazowni i biometanowni rozwiązuje problem zastąpienia gazu ziemnego, zastosowania źródła ciepła i energii elektrycznej w myśl zasilania wyspowego danego obiektu (w stabilnej podstawie).

Pozyskanie biometanu z biogazu

Posiadając biogazownię o mocy minimum 1MW, co przekłada się na przepływ ok. 540 Nm3/h, warto przymierzyć się do rozpoznania wdrożenia procesu uszlachetniania biogazu do postaci biometanu. Sam biogaz jest mieszaniną składającą się przede wszystkim z metanu (50-75% CH4) oraz dwutlenku węgla (25-45% CO2), a także małych ilości azotu i siarkowodoru, tlenu oraz wodoru – produkowanych przez mikroorganizmy z rozkładu substancji organicznych w warunkach beztlenowych. Skład chemiczny wytwarzanego biogazu zależy przede wszystkim od substratu, sposobu jego odprowadzania, a także szczelności złoża przetwarzanych materiałów.

Cały artykuł przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Tekst:

Paweł Jamrożek, Konsultant ds. biogazu i biometanu

Zdjęcie: Prodeval

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE