Prawo musi sprzyjać rozwojowi biometanu!

rozwój biometanu

Nadrzędnym czynnikiem determinującym rozwój sektora biometanu w Polsce stanowią odpowiednie regulacje prawne. Zarówno ustawodawstwo krajowe, jak i prawo unijne będą w najbliższym czasie przedmiotem szczególnie dynamicznych modyfikacji. Procedowane obecnie przez Komisję Europejską zmiany legislacyjne, mające sprzyjać osiągnięciu celu 35 mld m3 biometanu rocznie, szczególnie dotyczą priorytetowego dokumentu – dyrektywy RED II. Jego rewizja zaproponowana w lipcu br. wraz z przedstawionym dwa…

czytaj więcej »

Konieczne zmiany prawne na rzecz biometanu – postulaty

BIOMETAN

Unijne regulacje pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wymuszają na państwach Unii Europejskiej zmiany również w sektorze gazownictwa, choć dotychczas w ramach unormowań unijnych i krajowych poświęca się im znacznie mniej uwagi niż zmianom wprowadzanym w zakresie elektroenergetyki. Jednym z projektów w tym zakresie jest propozycja wykorzystania biogazu oraz biometanu i wynikające z niej obowiązki zawarte w dyrektywie RED II. Jej…

czytaj więcej »