Biometan do sieci. Są nowe przepisy

biometan do sieci

Biometan do sieci? Wsparcie dla zwiększenia udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych na rynku gazu deklaruje rząd. 23 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, które w sposób kompleksowy określa wymagania jakościowe dla paliw gazowych przesyłanych sieciami gazowymi. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie udziału…

czytaj więcej »

Konieczne zmiany prawne na rzecz biometanu – postulaty

BIOMETAN

Unijne regulacje pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wymuszają na państwach Unii Europejskiej zmiany również w sektorze gazownictwa, choć dotychczas w ramach unormowań unijnych i krajowych poświęca się im znacznie mniej uwagi niż zmianom wprowadzanym w zakresie elektroenergetyki. Jednym z projektów w tym zakresie jest propozycja wykorzystania biogazu oraz biometanu i wynikające z niej obowiązki zawarte w dyrektywie RED II. Jej…

czytaj więcej »