Wysokosprawna kogeneracja została doceniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka otrzymały największe jak dotąd dotacje w I naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Reklama

Tekst: Robert Domżał

Zdjęcie: Pixabay.com

Na polski rynek – na razie do piętnastu przedsiębiorstw –  trafi ponad 120 mln zł. Projekty o  łącznej wartości 309  mln  zł przyczynią się do wzrostu sprawności energetycznej firm, a  tym samym zmniejszenia zanieczyszczeń  powietrza.

NFOŚiGW przygotowuje umowy dofinansowania na kolejne 174 mln zł. Dotychczas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej podpisał umowy z piętnastoma przedsiębiorstwami – w sumie na 17 projektów.

Ich celem była wysokosprawna kogeneracja. Największą dotację, bo ponad 20 mln zł, dostanie Zakład Energetyki  Cieplnej z  Dzierżoniowa na inwestycję pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w  ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie”. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 29 mln zł.

Kolejne projekty, których celem jest też wysokosprawna kogeneracja, to gmina Daszyna z  województwa łódzkiego i projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” o wartości 44 mln zł oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z  Olecka na przedsięwzięcie „Budowa elektrociepłowni biomasowej z  blokiem ORC w  Olecku” z  budżetem 45,5 mln zł. Każdy z  tych inwestorów otrzyma ponad 19 mln zł.

Oprócz tego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z  kujawsko-pomorskiego przyznano dotacje na dwa projekty. Pierwszy z nich, o wartości 23 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego
gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i  Osowa Góra”, otrzyma 8,5 mln zł dotacji.

Drugi, szacowany na 15 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i  energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w  wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i  Koronowo”, uzyska 5,7 mln zł wsparcia. Również dwie inwestycje ECO Kogeneracji zakwalifikowały się do dofinansowania. Spółka wybuduje dwa źródła wysokosprawnej kogeneracji: w Tarnobrzegu za 19 mln zł (w  tym 7,5 mln zł z Unii Europejskiej) oraz w Malborku za 15 mln zł (w tym 5,8 mln zł z UE). 

Ponadto o poprawę efektywności energetycznej zadbają:

  • IMA Polska SA (7 mln zł dotacji),
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie (5 mln zł),
  • JMP Flowers Power (4 mln zł),
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy (blisko 4 mln zł),
  • Zambrowskie Ciepłownictwo i  Wodociągi (3 mln zł),
  • Ekoland (3 mln zł),
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy (2 mln zł),
  • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (2 mln zł),
  • Werner Kenkel Bochnia (prawie 2 mln zł),
  • ESV Wisłosan (729 tys. zł).

W  ramach I  naboru z  POIiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, wpłynęło 49  wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722  mln zł. Ich całkowity budżet szacowany był na 2,267 mld zł. NFOŚiGW przeprowadził nabór w  terminie od 30  czerwca do 30 września 2016 r. W  wyniku oceny formalnej pozostało 48  wniosków, a  po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów.

Wartość zaprezentowanych inwestycji wyniosła 1,008 mld zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł. W  III i  IV kwartale bieżącego roku planowane są kolejne nabory konkursowe. Do rozdysponowania na polskim rynku łącznie planowane jest 330 mln zł.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE