Polski Kongres Energii Odnawialnej w Poznaniu

Realizacja projektu OZE przez doświadczonego inwestora we wrogim i niesprzyjającym środowisku lokalnym jest trudna, a często niemożliwa. By zmienić negatywne nastawienie, niezbędne jest poszukiwanie nowych praktyk, które pozwolą mieszkańcom gmin mieć realny wpływ na inwestycję i rozwój regionu. Dobrym przykładem jest niemiecki model spółdzielni energetycznych, który będzie jednym z tematów ostatniej, XIV konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Poznaniu 15…

czytaj więcej »

Rozwój lokalnych, indywidualnych źródeł energii szansą dla polskiego przemysłu

Na warszawskiej konferencji "Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju", która odbyła się 9 grudnia głos w sprawie kierunków rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii zabrał wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Wiceminister podkreślił, że dyskusja nad wsparciem wytwarzania ciepła z OZE miała miejsce w Sejmie  podczas prac nad projektem ustawy i dodał, że proponowane rozwiązania powinny zwiększyć wykorzystania ciepła z…

czytaj więcej »

Z ustawy o OZE skorzystają tylko duże spółki energetyczne?

Z raportu Greenpeace i WWF (World Wildlife Found) wynika, że obecny kształt projektu ustawy o OZE (nadal dyskutowany przez sejmową podkomisję nadzwyczajną) nie wspiera rozwoju energetyki obywatelskiej. Według obu organizacji, które brały udział w pracach nad projektem ustawy o OZE,  sugerowane obecnie rozwiązania będą wspierać interesy dużych spółek energetycznych kosztem obywateli, którzy chcieliby produkować energię w przydomowych mikroinstalacjach OZE. Dotacje na mikroinstalacje…

czytaj więcej »

Duże środki na OZE i bezpieczeństwo energetyczne

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) z nowego rozdania unijnych pieniędzy na lata 2014 - 2020 najwięcej środków zostanie przeznaczonych na ochronę środowiska, rozwój gospodarki niskoemisyjnej, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju…

czytaj więcej »

Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju

W imieniu organizatora zapraszamy na warszawską konferencję "Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju", która odbędzie się 9 grudnia w Sali pod Kopułą w ministerstwie Gospodarki. Celem konferencji jest z jednej strony analiza obecnego stanu rozwoju tego sektora w Polsce, z drugiej zaś próba określenia dalszych perspektyw oraz kierunków jego rozwoju. W czasie konferencji poruszane będą kwestie dotyczące zarówno ciepła…

czytaj więcej »