O biomasie w praktyce – warsztaty szkoleniowe

16 lutego w Warszawie odbędą się warsztaty dotyczące aktualnych regulacji prawnych dotyczących dokumentowania dla rynku biomasy. Organizatorami spotkania są firmy BIOCONTROL oraz MS Consulting. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Magazyn Biomasa”. Szkolenie ma na celu przedstawienie aktualnego stanu regulacyjno-prawnego w zakresie dokumentowania pochodzenia biomasy, który w ostatnim czasie uległ dość dużym zmianom. W trakcie spotkania zostaną omówione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji…

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o OZE w ciągu 3 miesięcy?

Podpisania 31 grudnia 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o OZE, przesunęła o pół roku wejście w życie systemu aukcyjnego oraz taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW. W trakcie tego czasu rząd ma opracować nowelizację ustawy m.in. pod kątem większego wsparcie biogazowni. Jak informuje wnp.pl powołując się na rządowe plany, przyjęcie nowego projektu nowelizacji ustawy o…

czytaj więcej »

Boom mikroinstalacji OZE

Nawet 10 proc. energii wytwarzanej w Polsce w 2030 r. może pochodzić ze źródeł odnawialnych, twierdzą przedstawiciele ruchu obywatelskiego "Więcej niż energia". To wszystko dzięki mikroinstalacjom OZE. Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne, których działania skierowane są no promocję energetyki obywatelskiej. Inicjatywa postuluje stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób…

czytaj więcej »

Wielka Brytania rezygnuje z technologii CCS

Brytyjski Departament Energii i Zmian Klimatu  rezygnuje z programu Carbon Capture and Storage (CCS) czyli wychwytywania i bezpiecznego składowania dwutlenku węgla powstającego przy spalaniu węgla i gazu w blokach energetycznych.  Od 2007 r. trwał konkurs mający wyłonić podmioty, które wdrożą innowacyjną technologię CCS. Spośród ośmiu projektów wybrano cztery zwycięskie: Captain Clean Energy Project, Peterhead, Teesside Low Carbon Project, White Rose Project. Prace nad technologiami…

czytaj więcej »

Rynek kontraktów terminowych dla zielonych certyfikatów

12 stycznia Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomiła rynek kontraktów terminowych na zielone certyfikaty, dzięki którym producenci energii z OZE objęci systemem świadectw pochodzenia i sprzedający certyfikaty na giełdzie będą mogli przewidzieć swoje przychody. - Plany uruchomienia notowań forwardów na zielone certyfikaty to efekt naszych konsultacji z uczestnikami rynku, którym zależy na zapewnieniu większej przewidywalności cen tych praw majątkowych. Angażując się we współpracę z…

czytaj więcej »