Debiut błękitnych certyfikatów na TGE

Na TGE doszło do zawarcia pierwszej transakcji tzw. błękitnymi certyfikatami, czyli świadectwami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego. Indeks TGEozebioTP wyniósł 280 zł/MWh. Towarowa Giełda Energii (TGE), w związku z nowelizacją ustawy o OZE , 6 września br. wprowadziła do obrotu na Rynku Praw Majątkowych instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego - PMOZE-BIO (tzw. błękitne certyfikaty). 7 września…

czytaj więcej »

Koncerny energetyczne o sytuacji na rynku OZE

Energa oraz PGE stają w opozycji wobec projektu regulacji przygotowanego przez Ministerstwo Energii. Rozporządzenie ME może spowodować  zmniejszenie popytu na zielone certyfikaty poprzez wprowadzenie na przyszły rok relatywnie niskiego obowiązku OZE.  Jak wynika z przedstawionego projektu rozporządzenia Ministerstwo Energii chce w ramach obowiązku OZE na 2017 r. wydzielić osobny obowiązek zakupu świadectw pochodzenia za energię produkowaną w biogazowniach rolniczych, który miałby wynieść…

czytaj więcej »

Spartina preriowa – przyszłościowa trawa energetyczna

Spartina preriowa (Spartina pectinata) jest gatunkiem trawy wieloletniej pochodzącej z Ameryki Północnej, gdzie osiąga od 1 do 2,5 m wysokości. W środowisku naturalnym porasta głównie ubogie, źle odwodnione rowy i mokradła. Wykorzystywana jest do umacniania grobli oraz piaszczystych wałów jako roślina przeciwerozyjna. Coraz częściej jest również zauważana jako przyszłościowa roślina energetyczna. Spartina preriowa występuje również na podmokłych łąkach oraz na zarastających wydmach, gdyż dobrze znosi zasolenie gleby. Ponadto stosunkowo…

czytaj więcej »

Mikroelementy w biogazowni rolniczej

Mikroelementy są coraz częściej stosowanym suplementem przy produkcji biogazu. Czym są, jak działają i jakie są ich rodzaje? Biogazownie rolnicze w Polsce są coraz częściej zasilane odpadami pochodzącymi z przemysłu rolno- -spożywczego. Ta skądinąd korzystna z punktu widzenia ekologii tendencja, pojawiła się wskutek ekonomicznej zapaści rynku OZE i poważnych problemów finansowych biogazowni. Inwestorzy już dawno rozpoczęli poszukiwania tanich źródeł substratu, którymi mogą zastąpić drogą kiszonkę z kukurydzy i efektywnie zasilić swoje instalacje. O ile…

czytaj więcej »

Eksperci sektora energetycznego na RENEXPO Poland

Już po raz szósty w dniach 19-21 października 2016 r. w Centrum Expo XXI w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, które stały się punktem spotkań dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora energetycznego. RENEXPO Poland to nie tylko wystawa urządzeń i technologii z zakresu energii odnawialnej i efektywności energetycznej…

czytaj więcej »