Czas dla energetyki w Europejskim Centrum Solidarności

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się jubileuszowa V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2017. Przez dwa dni, 25 i 26 kwietnia dyskutowano o wyzwaniach stojących przed rozwojem polskiej energetyki. Temat przewodni spotkania brzmiał „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”. Rozmawiano o tym jak powinna kształtować się strategia bezpieczeństwa energetycznego państwa z perspektywy gospodarki. Analizowano, czy…

czytaj więcej »

Ze źródeł odnawialnych chce korzystać kolejne miasto w USA

Atlanta, stolica stanu Georgia, jest kolejnym amerykańskim miastem, którego władze zadeklarowały całkowite przejście na energię ze źródeł odnawialnych. Liczące około 420 tysięcy osób miasto ma korzystać wyłącznie z zielonej energii już w roku 2035. Taką decyzję rada miejska Atlanty podjęła jednomyślnie. Energia ze źródeł odnawialnych dla budynków komunalnych Zanim Atlanta będzie zasilana energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, 10 lat wcześniej – w roku…

czytaj więcej »

Komisja Europejska akceptuje francuskie wsparcie dla biogazowni

Komisja Europejska uznała, że notyfikowane przez francuski rząd mechanizmy wsparcia producentów zielonej energii w biogazowniach działających w oczyszczalniach ścieków, małych instalacjach fotowoltaicznych oraz  farmach wiatrowych są zgodne z unijnym prawem. Pierwszy z notyfikowanych przez Paryż mechanizmów wsparcia ma objąć małe farmy wiatrowe. Pomocą mogą być objęte farmy złożone z maksymalnie z 6 turbin, z czego moc każdej nie może przekroczyć 3…

czytaj więcej »

Odnawialne źródła ustanowiły rekordowy udział w niemieckiej energetyce

W niedzielę, 30 kwietnia, odnawialne źródła pracowały w Niemczech ze średnią mocą 35,7 GW. Dało to 64-procentowy udział OZE w krajowym miksie energii - podaje portal Gramwzielone. Rekordowy udział niemieckie źródła odnawialne odnotowały w godzinach między 13 a 15. W tym okresie było to nawet 85 proc. produkowanej energii. Jak zwraca uwagę niemiecki think-tank Agora-Energiewende, niemieckie elektrownie węglowe, których potencjał sięga…

czytaj więcej »

Wymieniasz źródła ciepła na OZE? NFOŚiGW oferuje wsparcie

NFOŚiGW oferuje wsparcie w postaci szkolenia z unijnego działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Tematem spotkania będą: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku, kwalifikowalność kosztów. Odbędzie się ono we wtorek, 16 maja. Przeznaczone jest dla dużych przedsiębiorstw. Na bezpłatne szkolenie w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A) należy się zarejestrować…

czytaj więcej »