„Fermentacja bioodpadów – niezbędny komponent systemu” – konferencja hybrydowa NFOŚiGW

konferencja NFOŚiGW

Niedługo uruchomiony zostanie program „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”. Podczas konferencji hybrydowej pn. „Fermentacja bioodpadów – niezbędny komponent systemu” zostaną przedstawione szczegóły dotyczące tej inicjatywy.

NFOiŚGW uzyskało z Funduszu Modernizacyjnego 18,7 mld złotych na zrealizowanie 15 programów. Jeden z nich będzie dofinansowywać budowę biogazowni komunalnych. Na wsparcie inicjatyw związanych z budową lub modernizacją instalacji fermentacji bioodpadów przeznaczono 1,5 mld.


Zarejestruj się na Warsztaty biometanowe


Konferencja NFOŚiGW

Konferencja odbędzie się 8 lutego. Wezmą w niej udział m.in.: wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska, prezes Zarządu NFOŚiGW dr Przemysław Ligenza i wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk.

Eksperci objaśnią szereg kwestii związanych z planowaniem inwestycji. W części warsztatowej będzie skoncentrowana wokół kwestii wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie, a także zasad i warunków korzystania z pomocy publicznej. Na konferencji zostaną poruszone także tematy związane z fermentacją odpadów komunalnych, selektywną zbiórką bioodpadów czy biogazem.

Spotkanie ma na celu stworzenie warunków dla fachowej dyskusji oraz wymiany opinii i informacji odnośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Przede wszystkim będzie się skupiać na fermentacji bioodpadów komunalnych oraz biogazu z odpadów wykorzystywanych jako OZE.


Czytaj też: Biometan uczyni Hiszpanię energetyczną potęgą?


Dlaczego biogazownie?

Bioodpady to cenny zasób, który warto efektywnie zagospodarować ze względu na jego potencjał energetyczny. Skuteczne zarządzanie odpadami komunalnymi oznacza lepsze zdywersyfikowanie źródeł energii i tym samym większe bezpieczeństwo Polski w sektorze energetycznym, co w obecnej sytuacji politycznej ma ogromne znaczenie.

Biogazownie komunalne są odpowiedzią na wciąż rosnące ilości selektywnie zbieranych bioodpadów, na których przetwarzanie brakuje mocy przerobowych.

 

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: NFOŚiGW

Źródło: NFOŚiGW

This post is also available in: polski