„Fermentacja bioodpadów – niezbędny komponent systemu” – konferencja hybrydowa NFOŚiGW

konferencja NFOŚiGW

Niedługo uruchomiony zostanie program „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”. Podczas konferencji hybrydowej pn. „Fermentacja bioodpadów – niezbędny komponent systemu” zostaną przedstawione szczegóły dotyczące tej inicjatywy. NFOiŚGW uzyskało z Funduszu Modernizacyjnego 18,7 mld złotych na zrealizowanie 15 programów. Jeden z nich będzie dofinansowywać budowę biogazowni komunalnych. Na wsparcie inicjatyw związanych z budową lub modernizacją instalacji fermentacji bioodpadów przeznaczono 1,5 mld. Zarejestruj…

czytaj więcej »

Ile dostała Polska z Funduszu Modernizacyjnego?

Fundusz Modernizacyjny

W drugim roku funkcjonowania Fundusz Modernizacyjny wypłacił łącznie 4,11 mld euro na wsparcie 61 projektów. Projekty te pomogą zmodernizować systemy energetyczne, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle, transporcie i rolnictwie oraz poprawić efektywność energetyczną. Wspieranie tych inwestycji pomoże osiągnąć ich cele klimatyczne i energetyczne na 2030 r. oraz przyspieszyć zieloną transformację UE. Fundusz Modernizacyjny W tym roku wypłacono Chorwacji (119,8 mln euro),…

czytaj więcej »