Dzień Otwarty „Innowacyjna biogazownia” w Brodach Poznańskich

innowacyjna biogazownia

29. listopada w Brodach Poznańskich odbył się Dzień Otwarty „Innowacyjna biogazownia” – czyli porozmawiajmy o nowych technologiach dla sektora biogazu i biometanu, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 „Innowacyjna biogazownia”

Sektor biogazu i biometanu boryka się w Polsce z wieloma wyzwaniami hamującymi jego rozwój. Niezbędne są nowe technologie, które pozwolą pokonać przeszkody, a także uzyskać szeroką akceptację społeczną. Jakie są bariery rozwoju? Jak adresuje je przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia”?

Te kwestie zostały poruszone w trakcie Dnia Otwartego przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” finansowanego przez NCBR z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

„Innowacyjna biogazownia” promuje wytwarzanie biogazu, biometanu oraz nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych. Przedsięwzięcie od ponad 2 lat realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a teraz po raz pierwszy otwiera podwoje i pokazuje efekty swojej współpracy z innowatorami. Projekt realizowany jest w trybie zamówień przedkomercyjnych, w ramach których wykonawcy rywalizują między sobą technologiami, opracowując innowacyjne mikroinstalacje biogazu rolniczego. Miejscem gdzie widać efekty „rywalizacji” są wielkopolskie Brody.

– NCBR prowadzi projekt „Innowacyjna biogazownia” w szczególnej metodologii – identyfikujemy bariery i prosimy wykonawców aby te wyzwania rozwiązywali. Firmy realizują projekty rywalizując między sobą. Kto zrobi lepszą technologię, ten dostaje od nas więcej punktów a co za tym idzie więcej finansowania. Dlatego też trzeba docenić wykonawców, którzy w takim konkursie zdecydowali się brać udział i z nami współpracować – mówił Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR

Podczas spotkania w Brodach o wyzwaniach dla sektora biogazu i biometanu w Polsce, jak również o celach i rezultatach przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” mówiła przedstawicielka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dr Ewa Krasuska oraz dr inż. Andrzej Lewicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Głos na temat potrzeb sektora w zakresie opracowania nowych technologii zabrali prof. dr hab. inż. Jacek Dach (UPP) i Wojciech Racięcki (NCBR).


Sprawdź program 7. Kongresu Biogazu


W programie wydarzenia znalazły się też prezentacje przedstawicieli wykonawców przedsięwzięcia, wystąpienie na temat przyszłości centrum badawczego w Brodach. Na koniec uroczystości głos zabrał minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk.

Wiążę ogromne nadzieje z projektem „Innowacyjna biogazownia”. Do tego, że jest to czas dobry do jego realizacji nie trzeba nikogo przekonywać. Ze względu chociażby na wzrost cen gazu i energii mamy duży impuls ekonomiczny do rozwoju tego typu przedsięwzięć – powiedział Henryk Kowalczyk. – Realizowany projekt może być modelowym przykładem, że biogazowni nie musimy się obawiać i że niosą znakomite korzyści. Największą wartością tego projektu jest to, że inwestujemy w technologie namacalnie sprawdzone, w coś co dobrze funkcjonuje. Co również ważne proponowane przedsięwzięcie pokonuje opór społeczny przed biogazowniami. Bardzo liczę na to, że ten przyszłościowy projekt będzie już w kolejnym roku mocno rozpropagowany. Czekamy na jego ostateczny wynik, z ciekawością przyglądając się dotychczasowym efektom – dodał minister Kowalczyk.

Zwiedzanie instalacji

Spotkanie było również okazją dla zwiedzenia instalacji demonstrujących technologie opracowane w ramach „Innowacyjnej biogazowni”.

Wybudowane i uruchomione mikroinstalacje w Brodach na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obecnie są poddawane testom w rzeczywistych warunkach pracy.
Jest to największe w kraju centrum badań technologii biogazowych. Stanowi ono punkt wyjściowy do dalszych prac nad innowacyjnymi technologiami dla polskiego sektora biogazu i biometanu.

Obecnie trwają testy opracowanych technologii, które zostały zademonstrowane w formie trzech mikroinstalacji biogazu rolniczego – każdy z wykonawców wybudował dwie linie technologiczne o mocy ekwiwalentnej 15 kWe. Celem testów jest sprawdzenie poprawności opracowanych rozwiązań oraz ocena ich wydajności w rzeczywistych warunkach pracy na zróżnicowanych substratach o charakterze odpadowym.

Wykonawca, którego technologia uzyska najwyższą ocenę, przystąpi na przełomie roku 2022/ 2023 do realizacji etapu II przedsięwzięcia polegającego na przeskalowaniu swojego rozwiązania i wybudowaniu instalacji w skali przemysłowej, tzw. demonstrator technologii, o produkcji biogazu brutto odpowiadającej 499 kWe, co zapewni roczną produkcję biometanu na poziomie około 1 mln m3. W ten sposób efektem końcowym przedsięwzięcia, które zakończy się w grudniu 2023 r., będzie gotowa do komercjalizacji – zweryfikowana w praktyce i zademonstrowana w pełnej skali – technologia „Innowacyjnej biogazowni”.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

This post is also available in: polski

ael