Już tylko tygodnie dzielą nas od oficjalnego rozpoczęcia produkcji biometanu w Polsce. Pierwsza demonstracyjna biometanownia ma zacząć działać w czerwcu w Brodach w Wielkopolsce. Kto i kiedy będzie następny? Jak ustaliliśmy, w budowie może być nawet kilkanaście kolejnych zakładów, w tym takie, które będą mogły od razu wprowadzać biometan do sieci.

Reklama

Z raportu statystycznego Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (EBA) z grudnia 2023 r. nt. rozwoju rynku produkcji biogazu i biometanu wynika, że na Starym Kontynencie rok do roku, nastąpił znaczny przyrost liczby zakładów produkujących biometan.

W efekcie w 2022 r. produkcja biometanu wzrosła aż o prawie 20% w stosunku do wcześniejszego roku, osiągając pułap 4,2 mld m3. Łącznie biogazu i biometanu wyprodukowano w Europie 21 mld m3. Polska niestety nie miała w tym żadnego udziału – nie wyprodukowano u nas jeszcze ani jednego metra sześciennego tego gazu.


Zapraszamy!


I to pomimo tego, że z bioodpadów z sektora rolniczego, rolno-spożywczego oraz bioodpadów komunalnych można uzyskać nawet ok. 8 mld m3 biometanu, co stawia nas wśród państw o największym potencjale produkcyjnym w Europie.

Szlak został przetarty

Wiele wskazuje jednak, że w końcu sytuacja zacznie się zmieniać. W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, w której znalazły się pierwsze rozwiązania prawne mające pomóc stworzyć rynek biometanu w Polsce. Usankcjonowano m.in. biometan w definicjach odnawialnego źródła energii oraz instalacji odnawialnego źródła energii, co w praktyce pozwoli wprowadzać go do sieci gazowych, a także sprzedawać jako paliwo w transporcie.

Moce nowych instalacji oscylują między 2 a 5 MW, a w fazie budowy może być nawet 10-15 biometanowni

Kto pierwszy faktycznie tego dokona? W wyścigu do produkcji biometanu zwycięży najpewniej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zrealizowało projekt „Innowacyjna biogazownia”. Powstał tam pełnoskalowy demonstrator biometanowni – instalacja referencyjna o mocy odpowiadającej ekwiwalentowi mocy elektrycznej 0,5 MW.

– Faktycznie nasz projekt zaczął się już w 2020 r., więc można powiedzieć, że przez kilka lat przecieraliśmy szlak w branży biometanu w Polsce – mówi Miłosz Krzemiński z NCBR.

Otwarcie biometanowni w Brodach to kwestia tygodni, oficjalnie nastąpi to prawdopodobnie pod koniec czerwca, choć pierwsze metry sześcienne biometanu mają być wyprodukowane już wcześniej. Instalacja w Brodach jest uniwersalna – może przyjmować różne surowce, take jak odchody zwierzęce i wszelkiego rodzaju produkty uboczne i odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego. Uzyskany gaz nie będzie jednak wprowadzany do sieci, a ma być sprzedawany w formie sprężonej. Komu? Tego jeszcze nie wiadomo.

Czy to już przełom?

Według Michała Tarki z Polskiej Organizacji Biometanu inauguracja projektu w Brodach i rozpoczęcie produkcji biometanu to bardzo ważny moment, jednak, aby móc go określić mianem historycznego, musiałby zostać spełniony jeszcze jeden warunek.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasasprawdź poniżej:

Tekst: Lech Bojarski

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE