Biowodór zapewni nam OZE w transporcie?

Polityka energetyczno-klimatyczna Polski w nowej unijnej perspektywie do 2030 r. związana z projektem dyrektywy RED II jest przedmiotem rozlicznych debat i polemik. W tym kontekście jednym z zapisów projektu PEP2040 jest również strategia zapewnienia odpowiedniego udziału OZE w transporcie. Problemy z jego realizacją są już powoli tzw. tajemnicą poliszynela w branży paliwowej.

Eliminacja biokomponentów pochodzących z upraw rolniczych i obowiązki dot. kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw stanowią nie lada wyzwanie dla osób  odpowiedzialnych za sensowne kosztowo rozwiązania paliwowe dla sektora transportowego. W projekcie PEP2040 zakłada się dążenie do zwiększenia wykorzystania surowców odpadowych do wytwarzania biokomponentów oraz  biometanu zużywanego w transporcie, upowszechnienie alternatywnych technologii oczyszczania biogazu do  parametrów biometanu, a także stosowanie pozyskanego biokomponentu (biowodoru) do procesów  współuwodornienia i uwodornienia.

Takie podejście pozwala oczekiwać możliwości zaliczania do Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) biometanu  stosowanego do wytworzenia biowodoru, który mógłby być wykorzystywany zamiast lub jako uzupełnienie wodoru  używanego do produkcji paliw ciekłych. Ogromny potencjał odpadowy w Polsce w połączeniu z rosnącymi ilościami  odpadów z rolnictwa pozwala szacować, że możliwe jest zrealizowanie sporego procentu NCW z zastosowaniem ww.  technologii.

Powyższe wiązałoby się jednakże z koniecznością zapewnienia możliwości wtłaczania biometanu do gazowej sieci  dystrybucyjnej. Oczywiście, istnieją technologie, których rozwój pozwala na bezpieczne oznakowanie biometanu  wtłaczanego do sieci, a ich wykorzystanie umożliwia określanie rzeczywistej ilości biometanu w produkcie końcowym  (paliwie gazowym).

Biometan w transporcie

W tym kontekście warto wskazać, że polski ustawodawca, tworząc system wsparcia OZE, nie ograniczył się jedynie do  spierania instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną. W przepisach ustawy o OZE uregulowano również  instrumenty prawne wspierające działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu biogazu rolniczego, a następnie jego zatłaczaniu do gazowej sieci dystrybucyjnej.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz

Zdjęcie: Shutterstock