Energetyczne wykorzystanie bioodpadów

bioodpady

Jak wykorzystać bioodpady? W Polsce komunalne instalacje fermentacji zaczęły powstawać po 2010 roku. Oparte były głównie na wsadzie pochodzącym z odpadów komunalnych zmieszanych. Wybudowane dotychczas instalacje – poza Biokompostownią w Suchym Lesie – dedykowane są przetwarzaniu frakcji biodegradowalnej wydzielanej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Jednak tendencja ta w najbliższej przyszłości ulegnie zmianie.

Budowa instalacji dedykowanych do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie – o ile jeszcze gminy i miasta, nie rozpoczęły inwestycji – zostanie wymuszona koniecznością osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu. Rewolucja już się rozpoczęła…

Bioodpady a segregacja

Ponad milionowe kary dla Rudy Śląskiej i Bytomia, które nie osiągnęły wymaganych poziomów segregacji wywołały poruszenie w środowisku samorządowym. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek… W tym miejscu pojawia się najważniejsze pytanie, które zadają sobie dzisiaj samorządowcy: czy można doraźnie uniknąć kar?

Będzie to trudne, ale najważniejsze jest by szybko podjąć działania, które dadzą trwały efekt w przyszłości.

Tym bardziej, że wymagania stawiane przez Unię Europejską w zakresie recyklingu znane są nie od dziś. I można czerpać z doświadczeń tych, którzy się do tego przygotowali. Odpady komunalne w swoim składzie zawierają znaczną ilość bioodpadów. W zależności od lokalnych uwarunkowań oraz od pory roku zawartość bioodpadów w odpadach komunalnych może osiągać 30–35%.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Właściwe gospodarowanie bioodpadami może pomóc w uniknięciu kar i uzyskaniu wysokich wskaźników recyklingu. Mając na uwadze możliwość pozyskania energii w trakcie realizowania procesu biologicznego przetwarzania bioodpadów, przed poddaniem bioodpadów procesom tlenowym (w kompostowniach), należy skierować je do procesu fermentacji. Tam w warunkach beztlenowych powstanie biogaz możliwy do wykorzystania energetycznego.

Powstały po procesie odpad stały (poferment) po poddaniu procesom tlenowym może być produktem nawozowym lub stabilizatem w zależności od jego parametrów jakościowych. Obecnie, jak wspomniano już na wstępie, większość instalacji przetwarzania wykorzystuje strumień bioodpadów wydzielony z odpadów komunalnych zmieszanych.

Instalacje tego typu składają się z kilku podstawowych elementów technologicznych: przygotowania wsadu, układu zasilania komór fermentacyjnych, komór fermentacyjnych z ogrzewaniem i mieszaniem, ekstrakcji pofermentatu, odwadniania, uzdatniania i przygotowania biogazu, energetycznego wykorzystania biogazu w układzie kogeneracji.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Kamil Kozłowski, Biogas Technology/Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdjęcie: Kamil Kozłowski – ZZO Poznań

This post is also available in: polski