Energetyczne wykorzystanie bioodpadów

bioodpady

Jak wykorzystać bioodpady? W Polsce komunalne instalacje fermentacji zaczęły powstawać po 2010 roku. Oparte były głównie na wsadzie pochodzącym z odpadów komunalnych zmieszanych. Wybudowane dotychczas instalacje - poza Biokompostownią w Suchym Lesie - dedykowane są przetwarzaniu frakcji biodegradowalnej wydzielanej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Jednak tendencja ta w najbliższej przyszłości ulegnie zmianie. Budowa instalacji dedykowanych do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie…

czytaj więcej »