Optymistycznie patrzymy w przyszłość, ponieważ rola naszego sektora jest już dostrzegana przez rząd. Biometan został uznany za paliwo odnawialne, jest możliwość i wsparcie jego zatłaczania do sieci dla instalacji do 1 MW.

Reklama

Pisze Beata Wiszniewska, Polska Grupa Biogazowa

To pierwszy krok, kolejnym powinno być przyjęcie konkretnych celów określających dynamikę rozwoju, a także dotyczących zobowiązań zazieleniania sektora paliwowego, określonych już w prawie unijnym. Wskazanie ścieżki rozwoju jest konieczne dla inwestorów zainteresowanych zaangażowaniem się w branżę, aby zyskali pewność, co do kierunku polityki energetycznej Polski w odniesieniu do biogazu i biometanu.

To pozwoli podejmować długotrwałe procesy inwestycyjne i długoletnie zobowiązania finansowania tak kapitałochłonnych inwestycji, jakimi są takie instalacje. Dobrym przykładem może być podejście Francji, a także Danii, które pokazują, że dynamiczny wzrost liczby biometanowni jest możliwy przede wszystkim dzięki jasnej krajowej polityce i przyjęciu wieloletniego planu działań, zakładającego wsparcie finansowe, a także dodatkowe mechanizmy promujące biometan.


Czytaj również: Biometanownia – tak to się robi we Francji


We Francji dla operatorów wprowadzono obowiązek wtłaczania biometanu do sieci oraz ich udział w finansowaniu przyłączenia, co spowodowało szybki rozwój produkcji zielonego gazu. W efekcie rozwój biometanu postępuje we Francji szybciej niż zakładano i wyznaczony na 2023 rok cel 6 TWh biometanu wprowadzonego do sieci został zrealizowany z ponad rocznym wyprzedzeniem – co podaje też raport Strategy&„Biometan w Polsce”.

Biorąc pod uwagę potencjał Polski do wytwarzania biometanu (5. miejsce w UE), gotowość inwestorów oraz konieczność dostosowania się do wymagań polityki energetycznej i klimatycznej UE, po wprowadzeniu koniecznych ułatwień, mamy szanse na osiągnięcie wydajności nawet 2 mld m3, czyli ok. 20 TWh rocznej produkcji biometanu w 2030 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa:

Zdjęcie: Lech Bojarski

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE