Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie – program konferencji

Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie już wkrótce. Transformacja sektora ciepłowniczego w Polsce, unijne i krajowe regulacje prawne związane z walką o czyste powietrze, rynek paliw alternatywnych w ciepłownictwie oraz technologie oparte na OZE i kogeneracji – to najważniejsze zagadnienia konferencji, 11-12 marca, Hotel Arłamów.

Organizowane przez Biomass Media Group wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, samorządów, producentów i dostawców biomasy oraz RDF, dostawców technologii do sektora ciepłowniczego, a także stowarzyszeń i organizacji zaangażowanych w budowę strategii dla rynku energii cieplnej w perspektywie do 2030 roku.

FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://magazynbiomasa.pl/biomasa-w-cieplownictwie/biomasa-w-cieplownictwie-rejestracja/

Wśród już potwierdzonych uczestników konferencji pojawią się m.in. członkowie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, największych krajowych producentów i dostawców biomasy, kierownicy instalacji ciepłowniczych zasilanych biomasą lub RDF, przedstawiciele gmin i samorządów oraz pracownicy grup energetycznych.

PROGRAM KONFERENCJI Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie*:

Poniedziałek, 11.03.2019 r.

08:00 – 10:00 – Rejestracja gości, kawa

10:00 – Otwarcie konferencji

10:30 – 12:00 SESJA I – TRANSFORMACJA RYNKU ENERGII CIEPLNEJ

1. Najważniejsze wyzwania i problemy sektora ciepłowniczego w Polsce

Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

2. Odpady przemysłowe do produkcji ciepła i energii – aktualne otoczenie prawne

Rafał Szefler, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

3. Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i samorządów

Krzysztof Skowroński, Krajowa Agencja Poszanowania Energii  

4. „Czyste Powietrze” – kto może skorzystać ze środków na inwestycje?

Prelegent w trakcie potwierdzania

5. System wsparcia dla kogeneracji – możliwości dla sektora ciepłowniczego

Prelegent w trakcie potwierdzania

12:00 – 12:30 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów podsumowujący sesję I.

12:30 – 14:00 SESJA II – MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ

1. Przygotowanie programu inwestycyjnego dla PEC – środki z programu EBI ELENA

Krzysztof Skowroński, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

2. Finansowanie modernizacji – środki krajowe i unijne

Prelegent w trakcie potwierdzania

3. Modernizacja kotłowni krok po kroku

Prelegent w trakcie potwierdzania

4. Małe źródła ciepła w gminach

Prelegent w trakcie potwierdzania

14:00 – 15:00 – Lunch

15:00 – 16:30 SESJA III – RYNEK BIOMASY I PALIW ALTERNATYWNYCH

1. Biomasa – ceny i dostępność surowca

Dawid Jakubowski, Biomasa Partner

2. Polityka kontraktacji dostaw surowca

Prelegent w trakcie potwierdzania

3. Drewno energetyczne – możliwości wykorzystania surowca w ciepłownictwie

Przedstawiciel Lasów Państwowych

4. Aspekty kwalifikowalności i pochodzenia paliw w kontekście wytwarzania „zielonego ciepła”

Agnieszka Kędziora – Urbanowicz, Adam Sarnaszek, BIOCONTROL

5. Paliwa alternatywne w ciepłownictwie – pod jakimi warunkami?

Prelegent w trakcie potwierdzania

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:30 SESJA IV – WYBÓR TECHNOLOGII DO INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ

1. Przegląd technologii – dobór optymalnego rozwiązania do ciepłowni

Tomasz Kapusta, Schmid

2. ASKET – efektywne technologie rozdrabniania i brykietowania agrobiomasy niedrzewnej dla ciepłownictwa

Roman Długi, ASKET

3. Kogeneracja i trójgeneracja biomasową

Prelegent w trakcie potwierdzania

4. Spalanie RDF – przykłady funkcjonujących instalacji

Prelegent w trakcie potwierdzania

20:00 Kolacja branżowa

Wtorek, 12.03.2019 r.

10:00 – Zwiedzanie trójgenercyjnej instalacji biomasowej w Arłamowie (ok. 2 – 2,5 godz.)

12:30 – Zakończenie konferencji, pakiety lunchowe dla uczestników

www.magazynbiomasa.pl

*Program konferencji może ulec zmianie.

 

Kontakt w sprawie wydarzenia:

Jolanta Kamińska

„Magazyn Biomasa”

tel. 790 439 216, j.kaminska@magazynbiomasa.pl

 

This post is also available in: polski