Projektując inwestycję biogazową należy zaplanować również model biznesowy, w jakim będzie ona funkcjonować. Spółdzielnia energetyczna jest objęta tzw. systemem opustów z tego względu warto rozważyć opłacalność włączenia biogazowni w spółdzielnię energetyczną.

Reklama

Spółdzielnia energetyczna została wprowadzona do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w 2016 r. W myśl przepisów stanowi ona spółdzielnię w rozumieniu ustawy prawo spółdzielcze lub spółdzielnię rolników w rozumieniu ustawy o spółdzielniach rolników. To nowy typ spółdzielni o określonym ustawowo przedmiocie działalności, polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach OZE i równoważeniu zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na TRENDY potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków.

Jak założyć spółdzielnię energetyczną?

Spółdzielnia energetyczna, aby mogła prowadzić działalność powinna w pierwszej kolejności zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie w wykazie spółdzielni energetycznych, prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Aby uzyskać wpis we wspomnianym wykazie, spółdzielnia musi spełniać wymogi prawne wskazane w ustawie o OZE.

Do najważniejszych wymogów należą:

  • prowadzenie działalności wyłącznie na terenach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich,
  • obszar działania spółdzielni nie może przekraczać obszaru 3 tego typu gmin, bezpośrednio ze sobą sąsiadujących,
  • liczba członków spółdzielni nie może przekroczyć 999,
  • gdy przedmiotem działalności spółdzielni jest wytwarzanie energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE powinna umożliwiać pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni i jej członków, a także nie może przekroczyć 10 MW mocy zainstalowanej (30 MW w przypadku ciepła oraz wydajności 40 mln m3 rocznie w przypadku biogazu.

Autokonsumpcja energii

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym spółdzielnia nie może sprzedawać wytworzonej energii podmiotom trzecim – musi ona zostać wykorzystana na potrzeby spółdzielców. Co istotne, ustawodawca przewidział objęcie spółdzielni energetycznych szczególnym systemem wsparcia. Polega on na ilościowym rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz z niej pobranej. Można zatem powiedzieć, że sieć elektroenergetyczna stanowi dla spółdzielni „wirtualny magazyn energii”.

Zgodnie z opisywanym systemem, korzyść dla spółdzielców wynikająca z przynależności do spółdzielni energetycznej polega zatem na obniżeniu rachunków za energię elektryczną, a nawet, w sprzyjających uwarunkowaniach, na osiągnieciu samowystarczalności energetycznej. Co więcej, przepisy umożliwiają także sprzedaż energii elektrycznej przez spółdzielnię jej członkom.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Tymoteusz Mądry, radca prawny i Tomasz Marzec, doktorant UAM
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE