ZZO Olszowa dostanie 30 mln zł na modernizację zakładu

ZZO Olszowa

ZZO Olszowa (Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o.o.) dostanie ponad 30 mln zł dofinansowania unijnego. Pieniądze pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko. Umożliwią realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”.


REKLAMA


Umowa o dofinansowanie została podpisana 25 maja 2020 roku. Inwestycja warta jest ok. 54 mln zł.

Zakres projektu to m.in.:

  • rozbudowa i modernizacja instalacji sortowania odpadów,
  • budowa instalacji kompostowania bioodpadów zbieranych selektywnie,
  • rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia wydajności segregacji i doczyszczania odpadów selektywnych. Modernizacja pozwoli również uzyskać większą ilość odzyskanych surowców wtórnych o zdecydowanie lepszych parametrach jakościowych.

Dzięki zwiększeniu stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych nastąpi ograniczanie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowiskach odpadów.

ZZO Olszowa i recykling

Projekt przyczyni się do zwiększenia możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów o 12 000 ton rocznie! Inwestycja ma się zakończyć w maju 2023 roku.

W sumie w sektorze środowiska podpisano już umowy dla 815 projektów na kwotę prawie 14,7 mld zł dofinansowania unijnego – jest to 95,7 proc. dostępnych w tym sektorze funduszy POIiŚ.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: POIiŚ

This post is also available in: polski