Jak można efektywnie zagospodarować odpady?

Jak można efektywnie zagospodarować odpady? Zasadniczym działaniem jest odpowiednia segregacja odpadów, która pozwala na recykling m.in. metali, tworzyw  sztucznych, papieru czy szkła. Tekst: mgr inż. Anna Smurzyńska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zdjęcia: pixabay.com Ponadto wiele badań wskazuje również na możliwość efektywnego ich wykorzystania. Jednym z proponowanych  rozwiązań jest produkcja biometanu w biogazowniach oraz paliwa RDF. Segregacja odpadów Ponowne wykorzystanie odpadów gromadzonych na składowiskach możliwe jest…

czytaj więcej »

Pakiet ustaw odpadowych dyskutowany w Senacie

Podczas posiedzenia Senatu w dniach 10 i 11 lipca jednym z wiodących tematów będzie tak zwany pakiet ustaw odpadowych: Ustawa o odpadach, Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska i Prawo ochrony środowiska. Celem jest przeciwdziałanie patologiom w tym obszarze. Zasadniczą zmianą w funkcjonowaniu branży odpadowej, która zostaje wprowadzona do ustawy o odpadach, jest kaucja. Mają ją płacić firmy zajmujące się odpadami. Zgodnie z informacjami…

czytaj więcej »

Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jedno z największych wyzwań z zakresu ochrony środowiska. Temat ten, obok walki ze smogiem, przybrał na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Tekst: dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów Zdjęcie: pixabay.com Odpady komunalne stanowią specyficzny strumień odpadów. Pod pojęciem tym  należy rozumieć „odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem  pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady…

czytaj więcej »

Ministerstwo Środowiska walczy z patologiami w gospodarce odpadami

Ministra Środowiska w trybie pilnym przygotuje propozycje zmian przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w związku z pożarami magazynowanych, składowanych odpadów. - W odpowiedzi na pojawiające się patologie w gospodarce odpadami i skalę problemu, o której świadczy m.in. wzrost statystyk pożarów odpadów, przygotowaliśmy propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości. Znalazły się one w projektach ustaw o gospodarce odpadami i…

czytaj więcej »

Gospodarka o obiegu zamkniętym: bez odpadów – surowce dla Europy

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Parlament Europejski przyjął ostatecznie 4 sprawozdania i 6 dyrektyw tzw. Pakietu Odpadowego. Uzgodnione między Radą i PE dokumenty wyznaczają jasne cele redukcji odpadów oraz ustanawiają ambitną, stabilną długofalowo ścieżkę dla zarządzania odpadami i ich wtórnego wykorzystania. Poseł do PE Andrzej Grzyb, zaangażowany w prace nad pakietem w imieniu Polskiej Delegacji Grupy EPL podkreśla, że by zapewnić…

czytaj więcej »