Global Hydrogen, spółka opracowująca technologie dla branży zielonej energii rozszerzy działalność o projekty badawczo-rozwojowe w zakresie hodowli mikroalg do usuwania CO2. Firma jeszcze w tym miesiącu rozpocznie użytkowanie specjalistycznej instalacji w Warszawie, na bazie której prowadzone są już prace naukowe.

Instalacja będzie służyła Spółce do hodowli mikroalg w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Global Hydrogen w swoich działaniach będzie dążyła do minimalizowania śladu węglowego.

Reklama

Ekologiczny sposób usuwania CO2

Hodowla mikroalg jest ekologicznym sposobem usuwania CO2. Poprzez produkcję biomasy i w wyniku konwersji biochemicznej czy termochemicznej umożliwia otrzymanie biogazu, biowodoru, bioetanolu, biopaliwa czy bionawozu.

Firma podpisała umowę użyczenia wraz z zobowiązaniem do przeniesienia własności urządzeń ze wszystkimi podzespołami niezbędnymi do jej wyłącznego użytkowania. Instalacja do hodowli alg znajduje się w Warszawie, ma pojemność 900 litrów, a jej wartość przekracza kwotę kilkuset tysięcy złotych.

– Mikroalgi uznaje się za perspektywiczne rozwiązanie zarówno w produkcji biopaliw, jak i w przemysłowym wychwytywaniu wyemitowanego CO2. Zdolność tych fotosyntetycznych mikroorganizmów do przekształcania dwutlenku węgla w bogate w węgiel lipidy przewyższa potencjał uprawnych roślin oleistych. Na obecnym etapie jesteśmy w fazie prac badawczych. Natomiast równolegle prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami przemysłowymi. Tak, aby nasze rozwiązania były dopasowane do potrzeb rynku – podkreśla Daniel Zawadzki, prezes Global Hydrogen.


Czytaj również: Algi i whisky – jak Brytyjczycy zwiększają produkcję biomasy


Mikroalgi w produkcji biogazu oraz biowodoru

Spółka widzi potencjał w wykorzystaniu mikroalg w procesie produkcji biogazu oraz biowodoru. W ramach Global Hydrogen rozwijane są zarówno projekty w obszarze biogazowni, jak i prace nad technologią do wytwarzania zielonego wodoru.

– Jednym z naszych celów jest umacnianie pozycji technologicznej na rynku alternatywnych źródeł energii oraz budowania partnerstw i sojuszy z podmiotami biorących udział w ekosystemie wodorowym i biogazowym. Uważam, że dywersyfikacja aktywności w tym obszarze pozwoli wypracować dobrą pozycję do rozmów z międzynarodowymi partnerami interesującymi się naszymi pracami – dodaje Daniel Zawadzki.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło i zdjęcie: Global Hydrogen

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE