We Wrześni biomasa zastąpi węgiel. Mieszkańcy odetchną pełną piersią

Biomasa

We Wrześni biomasa zastąpi węgiel. Na terenie tamtejszej ciepłowni Veolii Zachód powstanie kocioł o mocy 7 MWzasilany paliwem biomasowym. W ramach modernizacji systemu ciepłowniczego w 2023 roku zostanie zbudowana także jednostka gazowo-olejowa o mocy 2,8 MWt. Działania  przeprowadzone będą w ramach zainaugurowanego 18 maja projektu Malachit.

Większy udział biomasy i OZE

Efekty projektu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego we Wrześni mieszkańcy mają odczuć już w 2024 roku. Szacuje się, że proces modernizacji tamtejszej ciepłowni przyczyni się do zmniejszenia zużycia węgla i redukcji emisji CO2, co w konsekwencji wpłynie na jakość powietrza w mieście. Po zakończeniu dwóch pierwszych etapów inwestycji blisko 60 proc. ciepła powstanie w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kotłownię gazowo-olejową. Instalacja ograniczy zużycie węgla o 5 700 ton rocznie oraz zredukuje emisję CO2 o 11 700 ton/rok.

Działania  przeprowadzone będą w ramach zainaugurowanego 18 maja projektu Malachit.

Od 2019 roku Veolia term realizuje wiele projektów obejmujących dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycje, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii.


Czytaj też: Potencjał rynku biomasy w Polsce. Jaki jest dostęp do surowca?


Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego we Wrześni

– We Wrześni rozpoczynamy kolejną inwestycję, której celem jest dekarbonizacja lokalnego systemu ciepłowniczego. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię odchodzenia od węgla. Zakłada ona pełną dekarbonizację do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej. Konsekwencją jej wdrożenia będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze. Modernizacja kotła węglowego w jednostkę opalaną biomasą to jeden ze sposobów przyspieszenia tego procesu. Konwersja we Wrześni jest innowacyjnym projektem, który będziemy realizować również w innych naszych lokalizacjach  – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

Innowacyjny projekt dekarbonizacji źródła wytwarzania ciepła we Wrześni będzie obejmował kolejne etapy: pierwszy, którego zakończenie planowane jest na rok 2024, obejmuje konwersję kotła węglowego WR10 o mocy 10 MWt na kocioł biomasowy o mocy 7 MWt. Modernizacja przewiduje budowę magazynu z ruchomą podłogą, układu podawania biomasy, paleniska, instalacji odpylania spalin oraz systemu automatyki i sterowania, który zapewni pełną automatyzację prowadzenia jednostki oraz budowę kotłowni gazowo-olejowej o mocy 2,8 MWt. Drugi etap to budowa układu kogeneracyjnego o mocy 0,999 MWe i 1,1 MWt, który ma powstać w 2025 roku. W roku 2030 nastąpi całkowita dekarbonizacja systemu ciepłowniczego we Wrześni.

– Kompleksowy projekt dekarbonizacyjny we Wrześni pozwoli nam stworzyć efektywną i czystą instalację. Już zakończenie pierwszych dwóch etapów pozwoli nam znacznie ograniczyć zużycie węgla na rzecz czystszego paliwa i odnawianych źródeł energii. Dzięki temu zredukujemy także emisję dwutlenku węgla o 11 700 ton rocznie, co da efekt podobny do posadzenia 531 tys. drzew. Istotny jest także aspekt stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, gdyż budowa kolejnych źródeł wielopaliwowych pozwala na dywersyfikację dostaw paliw i stopniowe uniezależnianie od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych i geopolitycznych. W każdej z lokalizacji, gdzie prowadzimy projekty odejścia od węgla, współpracujemy z naszymi partnerami z samorządów, dzięki czemu możemy oferować rozwiązania, które w optymalny sposób odpowiadają na potrzeby mieszkańców – mówi prezes Wojciech Noga, zarządzający spółką Veolia Zachód z Grupy Veolia term.


Zarejestruj się na Forum Pelletu


Biomasa zamiast węgla

Pilotażowy projekt konwersji kotłów węglowych na biomasę został wyróżniony przez Biuro Zakupów Grupy Veolia we Francji. Inwestycja we Wrześni zdobyła prestiżową nagrodę w kategorii projektów energetycznych realizowanych w ramach dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce.

– Nasi koledzy z Francji docenili kompleksowość projektu modernizacyjnego, na który składa się budowa nowoczesnej instalacji oraz jej efekty środowiskowe w postaci oparcia o OZE, zmniejszenia zużycia węgla i ograniczenia emisji CO2, a także redukcji kosztów inwestycyjnych. Istotny jest również fakt, że wdrożenie całego projektu wiąże się z przeszkoleniem i nabyciem nowych kompetencji przez około 120 osób – mówi Magdalena Ruszniak, dyrektor ds. technicznych, członek zarządu Veolii term.

Wymiana kotłów węglowych na opalane biomasą i gazem wpisuje się w strategię dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce zakładającą całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku.

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło, zdjęcie: Veolia term

 

This post is also available in: polski

ael