Rejestracja IV Forum Pelletu 2019

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dane do faktury

(proszę wypełnić jeśli różnią się od wpisanych powyżej)


Niniejszym akceptujemy przesyłanie, przez Biomass Media Group sp. z o. o. faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu: biuro@biomassmediagroup.pl Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres j.w.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez firmę Biomass Media Group sp. z o.o. oraz jej partnerów handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn. zm.)

Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Biomass Media Group sp. z o.o., a Zgłaszającym.

Regulamin IV Forum Pelletu

Regulamin Hotelu.


Registration 4th Pellet Forum 2019

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Fields marked with an asterisk * are mandatory.


Billing

(Please fill in if different from above entered)


This post is also available in: pl en