Zakończono pierwszy etap dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna. Uruchomiono kotły gazowe oraz przeprowadzono konwersję kotła na węgiel – będzie opalany biomasą.

Veolia term kontynuuje transformację istniejących systemów ciepłowniczych celem zwiększenia ich energooszczędności. Kolejny krok w tym kierunku zrealizowała Veolia Wschód w Kraśniku.

Reklama

Kocioł na biomasę

W ramach pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego uruchomiono cztery nowe kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt.  Zmodernizowano również kocioł parowy – węglowy o mocy 12,4 MWt. Będzie w nim spalana biomasa. Z tego powodu powstała nowa zabudowa instalacji magazynowania i podawania surowca.

W konsekwencji zużycie węgla zmniejszy się o ponad 2,5 tys. ton, co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Wymiernym efektem projektu dla mieszkańców będzie istotna redukcja emisji CO2 do atmosfery o 2300 ton, a także innych związków, tj. tlenków azotu oraz tlenków siarki łącznie o blisko 16 ton rocznie.

– Priorytetem dla samorządu lokalnego w Kraśniku jest zagwarantowanie mieszkańcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. Zakończenie przez Veolię pierwszego etapu inwestycji w naszej ciepłowni znacząco poprawi również stan środowiska i wpłynie na komfort życia kraśniczan. Pewność dostaw energii jest szczególnie istotna obecnie w niespokojnych czasach – mówi Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika.

Kolejnym, drugim etapem projektu jest zainstalowanie silnika kogeneracyjnego, który jednocześnie będzie wytwarzał energię elektryczną i cieplną.


Zarejestruj się na Warsztaty biometanowe!


Instalacje ciepłownicze przyjazne środowisku

Veolia term zakłada pełną dekarbonizację swoich ciepłowni w Polsce do 2030 roku. Dotyczy to ponad 60 miast, w których firma prowadzi swoją działalność. Kolejną fazą jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, czyli zerowego bilansu netto emisji CO2, co ma nastąpić w 2050 roku.

– Konsekwentna transformacja jest naszą odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, z którymi musimy się mierzyć, teraz dodatkowo wzmacniane niepewnością wywołaną sytuacją geopolityczną. Ostateczny cel jest ambitny jednak pamiętajmy, że na ten końcowy efekt składają się wszystkie realizowane działania. Także takie jak to w Kraśniku, gdzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w lokalnym miksie paliwowym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza – mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolia term. – Kluczem do sukcesu są przy tym działania gwarantujące ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, co nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z samorządem – dodaje.

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!
źródło: portal miasta Kraśnik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE