Utylizacja martwych zwierząt gospodarskich – gdzie szukać pomocy?

Utylizacja martwych zwierząt

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia i znaczenia branży utylizacyjnej, która spełnia kluczową rolę w sektorze rolniczym i żywnościowym. A przecież nie da się hodować drobiu, bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt futerkowych i jednocześnie produkować bezpieczną żywność bez ścisłej współpracy z zakładami utylizacyjnymi. Choć tego typu usługi w dużej mierze są finansowane przez państwo, to wciąż wielu rolników decyduje się na nielegalną utylizację martwych zwierząt gospodarskich, co ma fatalne skutki dla środowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie padłe zwierzęta, niezależnie od przyczyny śmierci, należy poddać utylizacji, która powinna być przeprowadzana wyłącznie w miejscach przeznaczonych do tego celu, przez wyspecjalizowane firmy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy na świadczenie usług utylizacyjnych w 2021 r. z 10 firmami z Polsce.

– Pomoc może otrzymać rolnik prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. W konsekwencji utylizacja padłych zwierząt jest dofinansowana i dotyczy kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia zwierząt gospodarskich. Należy pamiętać, że gatunkami zwierząt podlegającymi tej procedurze są bydło, owce, kozy, konie oraz świnie – mówi Wojciech Laskowski, dyrektor handlowy w Energoutil. To jedna z 10 firm, która specjalizuje się w utylizacji odpadów zwierzęcych. W ramach umowy z ARiMR swoim działaniem obejmuje województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie i podlaskie.

Ile to kosztuje?

Na stronie ARiMR jest informacja, że kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy, zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak, Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Kogo wybrać

Rolnik może wybrać jedną z 10 firm, z którymi ARiMR podpisuje umowy. Energoutil rozpoczął działalność w 1991 roku.  Obecnie jest nowoczesnym technologicznie oraz pod względem kultury i organizacji pracy innowacyjnym przedsiębiorstwem.

W ramach swojej działalności produkuje komponenty do karm dla psów i kotów, które najczęściej są eksportowane do krajów azjatyckich, a także tłuszcze do produkcji biodiesela i komponenty do paliw.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Dzięki długoletniej współpracy z ARiMR posiada dofinansowanie na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt z gospodarstw rolnych, przez co rolnicy mają zapewnioną bezpłatną usługę.

–  Odbieramy sztuki specjalistycznym środkiem transportu wyposażonym we wciągarkę oraz wystawiamy dokumenty potwierdzające odbiór padłego zwierzęcia w celu wyrejestrowania go z ewidencji ARiMR. Szybki czas realizacji od momentu zgłoszenia to coś, co wyróżnia nas w tej branży – dodaje Wojciech Laskowski.

Nielegalna utylizacja = zagrożenie ekosystemu

Skala zjawiska, jakim jest nielegalna utylizacja zwierząt oraz do jakich problemów może ono prowadzić, daje do myślenia. Padlina może bowiem stać się przyczyną skażenia biologicznego wód gruntowych substancjami powstałymi w wyniku rozkładu zwierzęcych tkanek.

Co więcej zakopane zwierzęta gospodarskie mogą zostać wykopane przez dzikie zwierzęta, co może prowadzić do porzucenia odpadów na ulice, stając się przyczyną skażenia. Nieutylizowanie zwierząt wiąże się ponadto z ryzykiem rozprzestrzeniania się insektów oraz gryzoni, które zanieczyszczają i zjadają pasze, a także przenoszą groźne choroby, do których zalicza się m.in. trychinozę (włośnicę) oraz salmonellozę.

Energoutil realizuje inwestycję “Budowa instalacji do produkcji biogazu w miejscowości Nowa Wieś Ełcka.”

Projekt realizowany jest na terenie istniejącego zakładu, który mieści się w Nowej Wsi Ełckiej. W ramach projektu wybudowana zostanie instalacja do produkcji biogazu z urządzeniami pomocniczymi oraz kotłownia gazowa o mocy 5MWt brutto, w której produkowana będzie para wodna, kierowana dalej do istniejącego węzła kogeneracyjnego.
W wyniku zmiany źródła energii nastąpi zwiększenie wykorzystania mocy istniejącego węzła kogeneracyjnego oraz zwiększona zostanie sprawność instalacji. Surowcem wykorzystywanym do produkcji biogazu będą głownie odpady pochodzenia zwierzęcego.
Celem projektu jest:

  • zwiększenie wykorzystania posiadanych mocy w zakresie produkcji energii elektrycznej,
  • zwiększenie sprawności posiadanej w zakładzie instalacji kogeneracyjnej,
  • zwiększenie produkcji energii z OZE,
  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Energoutil
Zdjęcie: Pixabay.com 

This post is also available in: polski

bem