W opublikowanym 7 maja br. corocznym raporcie prezesa URE wyraźnie widnieje informacja, że w 2023 r. odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci objęły jednostki wytwórcze o łącznej mocy 83,61 GW. To wzrost o 60% względem poprzedniego roku, kiedy ta wartość wynosiła 51 GW. Teraz URE sprostowuje te informacje i podaje, że nie jest to realna wielkość mocy, dla jakiej wydano odmowy przyłączenia.

Reklama

Łącznie liczba odmów w 2023 r. dotyczyła 7448 jednostek wytwórczych. Z tej liczby 3,6 tys. było wynikiem braku warunków technicznych, które umożliwiałyby przyłączenie do sieci, 2,2 tys. odmów spowodowały względy ekonomiczne, a 1,6 tys. odmów jest wynikiem obu tych czynników.


Czytaj też: Rekord fotowoltaiki. Prawie 11 GWh w 2 godziny


Źródło: URE

Odmowy przyłączenia wyjaśnione

W treści raportu przywoływane są wypowiedzi spółek energetycznych dotyczące wysokiej liczby wydawanych odmów.

– Do najczęstszych powodów technicznych udzielanych odmów przyłączenia dla źródeł energii, spółka zaliczyła brak spełnienia kryterium zapasu łącznej planowanej mocy wytwórczej z zapotrzebowaniem w danym węźle sieciowym do którego nastąpić miałoby przyłączenie, przekroczenia dopuszczalnego poziomu napięcia w sieci dystrybucyjnej, a także przeciążenia parametrów sieci – wyjaśnia ENEA Operator S.A.

Blokadą często jest miejsce przyłączenia usytuowane w znacznej odległości od sieci. Jeśli w danym miejscu poprowadzone są jedynie sieci niskiego napięcia, a liczba potencjalnych odbiorców energii elektrycznej jest mała lub sama sieć jest słabo rozwinięta – przyłączenie nowego źródła staje się problematyczne. Potencjalni wytwórcy wielokrotnie nie biorą pod uwagę utrudnień wynikających z tego, jak rozłożone są sieci.

– Moce pojedynczych elektrowni OZE w sieci SN i nN są wielokrotnie mniejsze niż w sieci 110 kV, jednak liczba przyłączeń jest znacznie większa, a więc skala ograniczeń technicznych statystycznie także jest większa – tłumaczy ENERGA-OPERATOR S.A. – W sieci SN problemy techniczne częściej związane są z przekraczaniem dopuszczalnych poziomów napięć niż z przeciążaniem linii SN (problem przeciążania linii SN jest marginalny) – dodaje.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie URE.


Czytaj dalej: Nowe zasady dofinansowań w programie Czyste Powietrze. Trwa proces wpisywania urządzeń na listę ZUM


URE sprostowuje

– Nie jest to realna wielkość mocy, dla której nie uzyskano przyłączeń w minionym roku – deklaruje URE.

Dla potencjalnego wytwórcy energii nie ma innej drogi do uzyskania informacji o tym, czy otrzyma przyłącze do sieci, niż złożenie wniosków do operatora o wydanie warunków przyłącza. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której niejednokrotnie takie wnioski składane są kilka razy przez tego samego inwestora, badającego potencjał uzyskania zezwolenia w różnych punktach. A wartość 84 GW odmów obejmuje sumę wszystkich wniosków, które złożono w 2023 r. i rozpatrzono odmownie.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie: Shutterstock

Źródło: URE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE