Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w programie Czyste Powietrze, w tym także i te w kwestii wymogów dotyczących m.in. pomp ciepła i kotłów na pellet. W nowej odsłonie programu dofinansowanie otrzymać można jedynie na urządzenia znajdujące się na liście ZUM. Beneficjenci z tego rozwiązania będą mogli skorzystać od 14 czerwca.

Reklama

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pompy ciepła kupione od 14 czerwca 2024 r. będą kosztem  kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA. Przypominamy, że badania pomp ciepła muszą potwierdzać spełnienie wymagań technicznych określonych w unijnych rozporządzeniach o etykietowaniu i ekoprojekcie.


Zarejestruj się na Forum Pelletu


Trwa proces wpisywania urządzeń na listę ZUM

NFOŚiGW obserwuje i analizuje na bieżąco proces wpisywania urządzeń na listę ZUM. Równolegle Fundusz jest w dialogu z organizacjami branżowymi. Z zebranych informacji wynika, że znaczna liczba pomp ciepła nie uzyska certyfikatów umożliwiających im pozostanie na liście ZUM do zakończenia okresu przejściowego (tj. 13 czerwca 2024 r.). Decydują o tym wyłącznie kwestie proceduralne i organizacyjne.

Dlatego MKiŚ wraz z NFOŚiGW zdecydowały o możliwości czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła, które posiadają europejskie znaki jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. 

Rejestracja pomp ciepła na liście ZUM, na podstawie certyfikatów potwierdzających nadanie znaku jakości, będzie możliwa wyłącznie dla wniosków o wpis na listę ZUM składanych po 14 czerwca 2024 r. Wnioski o wpis na listę ZUM składane do 14 czerwca 2024 r., do których załączono certyfikaty a nie załączono badań spełniających warunki programu, będą odrzucane. 

Urządzenia wpisywane na listę ZUM, na podstawie certyfikatów potwierdzających nadanie znaku jakości, będą widoczne na liście ZUM tylko do 31 grudnia 2024 r. Warunkiem obecności tych urządzeń na liście ZUM po 31 grudnia 2024 r., będzie dostarczenie pełnych badań wykonanych m.in. zgodnie z rozporządzeniami: 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 i normami: EN14511, EN14825, EN12102, EN15879 w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA.

Zabezpieczy to możliwość szerokiego wyboru przez osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” dobrej jakości pomp ciepła a jednocześnie umożliwi producentom, dystrybutorom i importerom przeprowadzenie pełnych badań tych urządzeń. 

Równe warunki dla wszystkich 

Docelowo wszystkie dotowane urządzenia powinny uzyskać pozytywne wyniki pełnych badań wykonanych zgodnie z rozporządzeniami 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 i normami EN14511, EN14825, EN12102, EN15879. Poprawi to jakość urządzeń montowanych w domach. Zapewni to także równe warunki dla wszystkich producentów/dystrybutorów/importerów oraz umożliwi dalszy rozwój wymagań programu w odniesieniu do parametrów pomp ciepła, np. przez określenie dodatkowych wymagań w zakresie efektywności w określonym punkcie pracy.

Odpowiednie zmiany programu „Czyste Powietrze” i regulaminu listy ZUM, zostaną wprowadzone w terminie do 14 czerwca br.

Kontrola zgodności pomp ciepła

Równolegle Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności pomp ciepła, oferowanych na rynku z deklaracjami producentów. Pomoże to wyeliminować ze sprzedaży niskiej jakości urządzenia, które nie spełniają wymogów przepisów i nie dotrzymują deklarowanych parametrów pracy. 

Fabryka pelletu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE