URE bada rynki detaliczne energii elektrycznej i gazu

badanie rynku energii

Do 22 lutego br. URE poprowadzi badanie rynków detalicznych energii elektrycznej i gazu.


REKLAMA


Monitoring obejmuje przedsiębiorstwa posiadające koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi o największym udziale w rynku oraz najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych.

Do przedsiębiorców przesłane zostały formularze ankiet. Są one również dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce Obowiązki sprawozdawcze – formularze.

Tegoroczna formuła badania jest szersza niż w latach ubiegłych. Poza standardowymi danymi za przekazywanymi w każdym roku przez przedsiębiorstwa energetyczne, pytania dotyczące działalności w 2020 roku odnoszą się miedzy innymi do:

  • poziomu aktywności odbiorców na rynku,
  • różnorodności ofert i produktów,
  • działalności przedsiębiorstw w sferze on-line,
  • kwestii umów dynamicznych i stopnia wdrażania inteligentnego opomiarowania.

Dzięki pozyskanym informacjom Prezes URE będzie dysponował kompleksowymi danymi, które umożliwią ocenę funkcjonowania rynków detalicznych energii elektrycznej i paliw gazowych w minionym roku. Termin przesłania formularzy upływa 22 lutego br.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: URE
Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski

bem