badanie rynku energii

URE bada rynki detaliczne energii elektrycznej i gazu

Do 22 lutego br. URE poprowadzi badanie rynków detalicznych energii elektrycznej i gazu. REKLAMA Monitoring obejmuje przedsiębiorstwa posiadające koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji