Tauron kontroluje przyłączenia mikroinstalacji

Finansowanie OZE fotowoltaika Kontrole mikroinstalacji

TAURON Dystrybucja zainicjował kontrole niepoprawnych przyłączeń mikroinstalacji. Spółka monitoruje na bieżąco parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów sieci.

Wyłączenia falownika

Odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni, powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy i skutkuje problemami napięciowymi. Wpływa to na znaczny wzrost reklamacji klientów. Konsumenci zgłaszają, że w słoneczne dni często wyłącza się ich falownik.

Istotną przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że energia produkowana przez prosumentów nie jest zużywana na potrzeby własne.

– Z naszych opracowań wynika, że autokonsumpcja energii wynosi około 20%. Pozostałą część wyprodukowanej energii wprowadza się do sieci, co powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm (dla napięcia 230V wartość w przedziale 207V – 253V, a dla napięcia 400V wartość w przedziale 360V – 440V.), a w konsekwencji wyłączenie się falownika. Takie działanie mikroinstalacji jest prawidłowe, ponieważ chroni urządzenia przed uszkodzeniami na skutek zbyt wysokiego napięcia w sieci – wyjaśnia Ewa Groń, rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucji.


Enea, Energa, PGA i Tauron przekażą aktywa węglowe do NABE


Nielegalne zmiany ustawień falownika

Reklamacje, które wpływają do spółki od klientów wskazują, że niektórzy prosumenci zmieniają ustawienia trybu pracy falownika, aby móc generować więcej energii. Takie działanie jest niezgodne z prawem. Ponadto stwarza zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy oraz urządzeń wszystkich osób zasilanych z danego obwodu.

– Analizując reklamacje dotyczące wyłączeń spowodowanych zbyt wysokim napięciem, zauważamy, że inne mikroinstalacje zlokalizowane w sąsiedztwie zgłaszającego mają niepoprawne ustawienia inwertera. Powoduje to podbijanie napięcia w sieci. Innymi słowy, twój sąsiad podbija napięcie – ty nie generujesz energii – wyjaśnia Ewa Groń.

Biorąc pod uwagę tylko obszar gliwicki, TAURON Dystrybucja wykrył ponad 1 500 niepoprawnych nastaw falowników i 1 600 przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.

– Zidentyfikowaliśmy na przykład klienta, którego moc mikroinstalacji miała wynosić 48 kW, a wprowadzał do sieci 10 razy więcej energii. To sugeruje 10-krotnie większe źródło niż zgłoszono do spółki – tłumaczy rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucji.

Kontrole mikroinstalacji

W celu wyeliminowania działań niezgodnych z prawem, TAURON Dystrybucja podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli mikroinstalacji.

– Sprawdzamy poprawność montowanych mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci pod trzema względami: przekroczenia mocy zainstalowanej, zwiększonego napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy – tłumaczy Ewa Groń.

Obecnie w oparciu o posiadane dane pomiarowe do właścicieli mikroinstalacji wysyła się pisma z informacją o wykrytych nieprawidłowościach oraz sposobie ich wyeliminowania.

W przypadkach, gdy zamontowane urządzenie jest niezgodne z przepisami prawa oraz zawartą umową, podaje się ścieżki formalnego uregulowania tej sytuacji.

Jeśli klienci nie zareagują na otrzymane wezwanie, następnym krokiem jest przeprowadzenie fizycznej kontroli mikroinstalacji u klienta. Po potwierdzeniu nieprawidłowości takie przypadki zostaną skierowane do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).


Tauron planuje budowę elektrowni szczytowo-pompowej


Dostosowanie sieci do współpracy z OZE

Kompleksowe dostosowanie sieci do współpracy z OZE wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych oraz realizacji szeregu działań technicznych poprawiających sprawność i elastyczność. Proces ten rozłożono na najbliższe lata. Spółka przyłączyła do swojej sieci już ponad 400 tys. mikroinstalacji.

Akademia inwestora biogazowego

źródło: Tauron

zdjęcie: Pixabay

This post is also available in: polski