Słupsk przeprowadzi modernizację systemu ciepłowniczego, w ramach której planuje się działania mające na celu wykorzystanie potencjału energetycznego ścieków i biogazu z miejskiej oczyszczalni ścieków. Wodociągi Słupsk i Engie EC Słupsk podpisały umowę o współpracy.

Reklama

Wodociągi Słupsk i Engie EC Słupsk

26 lutego 2024 roku Wodociągi Słupsk i Engie EC Słupsk podpisały porozumienie o współpracy zakładające realizację inwestycji o wartości ponad 70 mln zł. W ramach projektu powstaną pompy ciepła wraz z wysokosprawną kogeneracją, a także ciepłociągiem łączącym oczyszczalnię z kotłownią rejonową oraz magazyny energii.

Inicjatywa pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału energetycznego ścieków oczyszczonych i biogazu z oczyszczalni w procesie dekarbonizacji i modernizacji systemu ciepłowniczego miasta i regionu.

Tanie ciepło ze ścieków

Nowoczesne technologie odzysku ciepła spowodują, że instalacja zlokalizowana w słupskiej oczyszczalni pokryje ponad 10% całkowitego zapotrzebowania na energię cieplną Słupska. Tak pozyskane ciepło jest kwalifikowane jako energia odnawialna i nie jest objęte opłatami emisyjnymi, co wpłynie pozytywnie na taryfy za ciepło.

Wydajność instalacji to 12 MW – powiedział Andrzej Wójtowicz, prezes Wodociągów Słupsk. – Nawet 10 procent ciepła dla całego miasta może pochodzić z oczyszczalni.


Korzyści z biogazu i biometanu produkowanych na skalę przemysłową


Korzyści nie tylko środowiskowe

Poza tym w wyniku przeprowadzonej modernizacji lokalna emisja zmniejszy się o ponad 12 tys. ton CO2 w odniesieniu do stanu dzisiejszego. To ilość dwutlenku węgla, jaką zdolne jest pochłaniać ponad 21 tysięcy drzew w całym cyklu ich życia. Ścieki oczyszczone po przejściu procesu technologicznego i ich schłodzenie o ok. 4OC przed odprowadzeniem do rzeki Słupi są działaniem podnoszącym lokalne walory środowiskowe.

Tańsze ciepło ze ścieków i redukcja emisji CO2 to nie jedyne profity, jakie przyniesie inwestycja. Współpraca między słupskimi Wodociągami a Engie przyniesie też korzyści klientom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przychody wynikające ze współpracy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym zmniejszą koszty oczyszczania ścieków w miejskiej oczyszczalni.

Jak zapewniają Wodociągi Słupsk, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz wypracowane mechanizmy współpracy są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli branży energetycznej z całej Europy i klasyfikują przedsięwzięcie jako projekt wzorcowy, zarówno dla branży ciepłowniczej, energetycznej jak i wodociągowej.

Trzy fale ogrzewa biogaz

To nie pierwszy projekt w wykorzystaniem ciepła odpadowego z oczyszczalni w Słupsku. W 2022 r. Wodociągi Słupsk rozpoczęły dostawy ciepła produkowanego z biogazu wytwarzanego w oczyszczalni ścieków do aquaparku „Trzy Fale” położonego na drugim brzegu rzeki Słupi. Początkowo udział zielonej energii ze ścieków wynosił ok. 40%. Od października ubiegłego roku energia cieplna wykorzystywana w obiekcie pochodzi w całości z biogazu.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: Wodociągi Słupsk, Radio Gdańsk

zdjęcie: Wodociągi Słupsk

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE