Systemy wsparcia dla produkcji energii i ciepła z biogazu

systemy wsparcia

Po ponad dwóch latach od wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja z 2018 r.”), która przystosowywała polskie przepisy do wymogów określonych przez Komisję Europejską m.in. w wytycznych dot. pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020, Zaobserwować można dalszy proces wprowadzania rozwiązań ustaw owych, które mają na celu ułatwienie dostępu do inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu.

Wprowadzenie w 2018 r. instrumentów wsparcia w postaci taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) oraz systemu dopłat do ceny rynkowej (feed-in-premium), a także modyfikacja systemu aukcyjnego, który docelowo miał zastąpić system „zielonych certyfikatów” miało doprowadzić do szybkiego wzrostu inwestycji w biogazownie rolnicze.

Nowe systemy wsparcia z pewnością zapoczątkowały rozwój tego sektora, a dalsze działania ustawowe mają na celu rozszerzanie dostępności wejścia wytwórców do produkcji energii z biomasy i uproszczenie procedur w tym zakresie.

Nowelizacja z 2018 r. – kluczowe rozwiązania

Nowelizacja z 2018 r. według wielu ekspertów działających w branży energetycznej miała być przełomowa, bowiem do obowiązującej ustawy wprowadzała przede wszystkim nowe rozwiązania, stanowiące ułatwienie dla podmiotów, których celem było rozpoczęcie działalności na rynku tzw. „zielonej energii”, w tym na rynku pozyskiwania energii z biomasy.

Najważniejszym systemem wsparcia były taryfy gwarantowane oraz system dopłat do ceny rynkowej – w skrócie FIT i FIP. Taryfy FIT i FIP miały obowiązywać przez 15 lat, nie dłużej, niż do końca 2035 r. W ramach systemu FIT (dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW) wytwórca energii zawiera ze sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży elektrycznej po stałej cenie stanowiącej 90% ceny referencyjnej.

Cena referencyjna obowiązująca w 2018 r., czyli w dniu wprowadzenia nowych rozwiązań, została określona wprost w ustawie. W kolejnych latach ceny referencyjne określają rozporządzenia właściwego ministra. Aktualne ceny wynikają z rozporządzenia Ministra Klimatu z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. Z kolei system FIP (dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej, ale mniejszej niż 1 MW) wprowadził dopłaty do ceny rynkowej, tj. pokrycie 90% wartości tzw. ujemnego salda, które stanowi różnicę między ogłoszoną dla danej instalacji ceną referencyjną i rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej.


BIOMETAN I BIOGAZ. SPRAWDŹ, CO MUSISZ O NICH WIEDZIEĆ!


Zaletą nowych systemów wsparcia było to, że wytwórca w deklaracji składanej do Prezesa URE deklarował jedynie jaką ilość energii elektrycznej jest w stanie wytworzyć, jednak brak było przewidzianych negatywnych konsekwencji, które spotkałyby go gdyby nie wywiązał się z tych deklaracji. Wytwórca mógł się nie wywiązać z deklaracji wytworzenia określonej w deklaracji ilości energii, jednak musiał wytworzyć energię, nieważne w jakiej ilości, w terminie 36 miesięcy od dnia dopuszczenia do systemu na podstawie zaświadczenia przez Prezesa URE.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w naszym raporcie. Pobierz poniżej – za darmo!

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez Biomass Media Group Sp. z o.o. w celu zrealizowania zamówienia oraz dla celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Tekst: adw. Dominika Chomiuk, adw. Piotr Banasik / Gałczyński Osowiecki Banasik Sp.j.
Zdjęcie Shutterstock

This post is also available in: polski