Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania

Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania? W czwartek 27 września w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie odbędzie się VII edycja Konferencji Krajowej Izby Biopaliw „Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania". W trakcie konferencji przedstawione zostaną tradycyjnie najbardziej aktualne informacje dotyczące biopaliw, w tym nowe kierunki i wyzwania związane regulacjami prawnymi, technologiami oraz trendami gospodarczymi i politycznymi, które…

czytaj więcej »

Linie do pelletowania

W ostatnich latach zwiększyła się liczba zakładów zajmujących się przetwarzaniem biomasy  na brykiety i pellety. Zagęszczając wsadowy materiał do postaci pelletów uzyskuje się biopaliwo o bardzo dobrych właściwościach energetycznych. Wymienić tu należy m.in. mniejszą wilgotność oraz zredukowaną zawartość popiołu i substancji szkodliwych dla otoczenia. Zgranulowany substrat charakteryzuje się wyższymi wartościami energetycznymi w porównaniu do stanu pierwotnego. Pellet magazynuje i transportuje…

czytaj więcej »