Warsztaty „Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o OZE w inwestycjach biogazowych”

Kancelaria Prawna BTK-Legal zaprasza na warsztaty „Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o OZE w inwestycjach biogazowych”. Uchwalona w dniu 7 czerwca 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276) – dalej ustawa o OZE wprowadza szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla producentów biogazu, z których część została przyjęta…

czytaj więcej »