Kancelaria Prawna BTK-Legal zaprasza na warsztaty „Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o OZE w inwestycjach biogazowych”.

Reklama

Uchwalona w dniu 7 czerwca 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276) – dalej ustawa o OZE wprowadza szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla producentów biogazu, z których część została przyjęta dopiero na ostatnim etapie procesu legislacyjnego. Jest to więc dobry moment, aby ponownie zaktualizować swoją wiedzę z zakresu systemu wsparcia OZE oraz zapoznać się z nowymi modelami inwestycyjnymi powstającymi w oparciu o nowelizowane przepisy, a także rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przygotowywanych projektów instalacji OZE.

Eksperci z kancelarii prawnej BTK Legal oraz Operator Systemu Akcji OZE  zapraszają Państwa do udziału w warsztatach, które będą poświęcone najnowszym zmianom w systemie wsparcia dedykowanym producentom biogazu. W trakcie spotkania poza praktycznymi aspektami związanymi z udziałem biogazowni w systemie aukcyjnym oraz w instrumentach FiT oraz FiP, zostaną również szczegółowo omówione inne regulacje prawne dotyczące systemu wsparcia OZE, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie biogazowni.

Przede wszystkim chodzi o nowe instrumenty wsparcia dla małych instalacji o mocy zainstalowanej do 500 kW, które będą mogły skorzystać z taryf gwarantowanych, natomiast instalacje o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW otrzymają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii elektrycznej. Istotne zamiany zaszły w postępowaniach prekwalifikacyjnych, a także w szczegółowych zasadach organizacji, przeprowadzania oraz rozstrzygania aukcji OZE. Inwestorzy będę mieli również szanse na zapoznanie się ze szczegółowymi mechanizmami rozliczania pomocy publicznej przekazywanej w ramach aukcji OZE, a także instrumentami wsparcia dedykowanymi wytwarzaniu paliwa gazowych z OZE.

Kluczem do sukcesu każdej biogazowni jest także umiejętne połączenie wielu czynników. Na etapie przygotowania do produkcji biogazu, najistotniejsze jest umiejętne skomponowanie mieszanki dostępnych substratów, tak aby w stabilnym procesie fermentacji beztlenowej zapewnić maksymalną produkcję. Równie istotne są odpowiedni nadzór i zrządzanie funkcjonującą instalacją w celu zapewnienia optymalnych, stabilnych warunków produkcji biogazu.

Pierwsze warsztaty odbyły się już 4 lipca 2018r. w siedzibie Kancelarii Prawnej BTK-Legal w Poznaniu i spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów z branży biogazowej. W związku z powyższym wykorzystując sprawdzoną formułę, wydarzenie będzie organizowane cyklicznie w formie warsztatów dla 8-10 uczestników, których zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym. Przyjęta formuła zapewni możliwość dyskusji oraz indywidualnego podejście do problemów przedstawianych przez uczestników. Organizator zapewnia bufet kanapkowy podczas zaplanowanej przerwy kawowej.

Najważniejsze zagadnienia:

 • nowe zasady kumulacji pomocy publicznej,
 • zmiany w zakresie funkcjonowania systemu aukcyjnego,
 • nowe instrumenty wsparcia FIT albo FIP dla biogazowni,
 • system wsparcia wytwarzania biometanu,
 • wolumeny oraz ceny referencyjne dla poszczególnych instrumentów wsparcia,
 • zasady przyłączania do sieci gazowej,
 • funkcjonowanie nowych oraz istniejących biogazowni rolniczych,
 • porady praktyczne, analiza pytań uczestników.

Program:

 • 10:30 – 10:50 Rejestracja uczestników,
 • 10:50 – 11:00 Wprowadzenie oraz aktualny stan prac nad ustawą o OZE,
 • 11:00 – 11:45 Nowe instrumenty wsparcia FIT oraz FIP,

W ramach poruszanych zagadnienia m.in. – procedury przystąpienia do systemów FIT oraz FIP, deklaracje
o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, zasady zmiany parametrów deklaracji, poziom stałej ceny zakupu dla poszczególnych technologii, długość okresu wsparcia, szczegółowe mechanizmy rozliczania pomocy publicznej, uprawnienia w zakresie ograniczania FIT oraz FIP, system kar administracyjnych.

 • 11:45 – 12:30 Najważniejsze zmiany w zakresie systemu aukcji OZE,

W ramach poruszanych zagadnienia m.in. – nowe zasady kumulacji pomocy publicznej, zmiany w postępowaniach prekwalifikacyjnych, nowy podział na poszczególne rodzaje aukcji OZE, nowe zasady rozstrzygania aukcji OZE, długość okresu wsparcia, szczegółowe mechanizmy rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji OZE, system kar administracyjnych za niedotrzymanie parametrów wytwarzania energii z OZE, wolumeny oraz ceny referencyjny na 2018 r. dla poszczególnych technologii OZE.

 • 12:30 – 13:00 Przerwa kawowa wraz z bufetem kanapkowym,
 • 13:00 – 14:00 Instrumenty wsparcia wytwarzania paliwa gazowych z OZE (biometan),

W ramach poruszanych zagadnienia m.in. – instrumenty wsparcia wytwarzania biometanu, zasady przyłączania biogazowni do sieci gazowych, parametry jakościowe biometanu, szczegółowe mechanizmy wyliczania oraz rozliczania pomocy publicznej na biometan, certyfikacja biogazowni rolniczych.

 • 14:00 – 14:30 Aktualne możliwości w zakresie zwiększenia przychodów ze sprzedaży nadwyżek biogazu przez istniejące biogazownie

W ramach poruszanych zagadnienia m.in. – możliwość zagospodarowania nadwyżek możliwej produkcji biogazu rolniczego, która przekraczałaby poziom zadeklarowanej mocy zainstalowanej biogazowni rolniczej. Często zdarza się bowiem, że istniejąca infrastruktura służąca do wytwarzania biogazu rolniczego (zbiorniki fermentacyjne) oraz dostępne substraty nie są w pełni wykorzystywana ze względu na ograniczenia danej biogazowni.

 • 14:30 – 15:00 Dyskusja oraz case study na zagadnienia przedstawione przez uczestników.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie bądź opracowania innych szczegółowych zagadnień z zakresu OZE, odpowiadających oczekiwaniom uczestników.

 

Warsztaty poprowadzą:

Michał Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procesach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy, gwarantując szybkość i pewność działania. Związany z branżą OZE, w której jest znany ze skuteczności w realizacjach inwestycji. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce.

Marcin Trupkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii Prawnej BTK-Legal zajmuje się kompleksową obsługą prawną projektów OZE. Dwukrotny laureat I miejsca w ogólnopolskim konkursie prawniczym „Prawo z Energią”; laureat konkursów organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej; alumn Projektu Akademia Energii organizowanego przez Fundację im. L. Pagi na GPW w Warszawie. Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik Biura Analiz Sejmowych.

 

Organizatorzy:

Najbliższe terminy warsztatów:

 • 18 września Poznań,
 • 19 września Warszawa
 • 10 października Poznań
 • 11 października Warszawa

 

Rejestracja na warsztaty – kliknij tutaj.

 

Tekst: Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz
Zdjęcie: stock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE