Ile OZE w polskiej energetyce? – URE publikuje raport

Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował informacje dotyczące potencjału krajowego OZE w liczbach i publikuje raport na ten temat. URE publikuje raport za lata 2005-18 W zakładce Potencjał krajowy OZE w liczbach znajdują się m.in. informacje dot. ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w latach 2005-2018 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz moc zainstalowana poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii. Chodzi o instalacje, które…

czytaj więcej »